Lõhketöö

Lõhketöö on erinevate looduslikku ja tehislikku päritolu materjalide kontrollitud ja juhitav purustamine ja teisaldamine, nende struktuuri ja vormi muutmine lõhkeaine plahvatuse abil ning lõhkematerjalide hävitamine.

Lõhketöid teostavad lõhkajad ehk minöörid, kasutades selleks lõhkeaineid ja lõhkamisvahendeid.

Kuna lõhketööd on kõrgendatud riskiastmega tegevus, siis on selle juures ette nähtud rangete ohutusnõuete järgimine ning lõhketöid sooritav isik peab kindlasti olema vastava väljaõppega. Näiteks Eesti kaitseväes on see rahuaja tingimustes reguleeritud "Kaitseväe lõhketööde ohutuseeskirjaga".

Lõhketööde läbiviimise meetod valitakse vastavalt lõhkamiskohas valitsevatele konkreetsetele tingimustele ja toetudes kasutada olevatele tehnilistele võimalustele. Seejuures arvestatakse lõhkeainete erikulu ja plahvatusala suurust ning leitakse sobilikud laengusuurused. Laengud valmistatakse ja paigaldatakse vastavalt kehtivatele nõuetele ning seejuures püütakse tagada maksimaalne ohutus inimestele, nende varale ja keskkonnale.

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri