Kvadrofoonia on neljakanaliline heli taasesitamise süsteem, mis lisab heliedastusele ka niinimetatud kolmanda mõõtme, lubades kuulamiskohas praktiliselt piisava tõetruudusega kujutada terve edastusruumi ruumiakustilist omapära.

Kvadromeetod ei tarvitse tingimata taotleda ammendavat akustilist loomutruudust, vaid võib luua kuulaja jaoks hoopis mingi illusoorse "ruumi". Kvadrofoonilisel taasesitusel on kuulaja ees diagonaalselt kaks kõlarit nagu stereofoonias, kuid lisandub veel kaks kõlarit sümmeetriliselt kuulaja taga. See vastab ruumilise heli puhul skeemile 4.0.

Tehniliselt rahuldavate lahenduste leidmine korraga nelja rööpse signaali salvestamise või ülekandmise probleemile on suhteliselt tülikas, seetõttu on süsteemile leitud mitu lahendust:

  1. diskreetne nelja kanali süsteem – puhas kvadrofoonia, kus neli edastuskanalit on iseseisvad ja identsed mikrofonidest kõlariteni. See lahendus on tehniliselt kõige nõudlikum, sest ülekandesüsteemis vajatakse nelja kanalit;
  2. maatrikssüsteem – nelja mikrofonikanali signaalid teisendatakse kaheks koondsignaaliks, mida edastatakse kahekanaliselt ehk lihtsamalt stereovahenditega. Taasesitamisel ennistatakse (dekodeeritakse) signaalid taas neljakanaliseks;
  3. tuletatud nelja kanali süsteemid – pseudokvadrofoonia, mille puhul tagapoolse helipildi informatsioon moodustatakse tehislikult harilikul kahekanalisel viisil edastatud stereohelist.

Kvadrofoonilise heli katsetused Eestis diskreetse nelja kanali süsteemis said alguse Eesti Raadios 1977. aastal. Sellele eelnes tehniline eeltöö koos tollase Leningradi Raadiovastuvõtu- ja Akustika Teadusliku Uurimise Instituudiga (IRPA), kus tehnikadoktor Lev Kononovitši juhtimisel toimusid esimesed katsesaated 1975.–1976. aastal. 1977. aastaks ehitas tollane Eesti Raadio laborijuhataja Avo-Rein Tereping kvadrofoonilise modulaatori, milles lisati stereofoonilisele polaarmoduleeritud komplekssignaalile täiendav balanssmodulatsiooniga saadud spektriosa. Nii saadi kvadrofooniline komplekssignaal, mis sisaldas täieliku infot kõigi nelja helikanali kohta. Kvadrofoonilises raadiovastuvõtjas dekodeeriti see signaal ja eraldati neli diskreetset kanalit.

Esimene kvadrofooniline katsesaade Eesti toimus 13. märtsil 1977 otsesaatena Eesti Raadio I stuudiost ja oli pühendatud Ludwig van Beethoveni 150. surma-aastapäevale. Saate idee autor ja koordinaator oli Hannes Valdma. Esimesed proovikuulamised toimusid Eesti Raadio Valges saalis, kus kasutati IRPAs katseteks väljatöötatud raadiovastuvõtjat.