Kuus müüti varjutavad eestlaste ajalugu

Kuus müüti varjutavad eestlaste ajalugu on Edgar V. Saksa programmiline revisjonistlik artikkel 1966. aastast (avaldatud: Võitleja, juuni 1966, nr. 6, lk. 2.).

Müüdid, koos vastuväidetega Edgar V. Saksa poolt, on järgmised:

Müüt piiskop Albertist kui kultuuritoojast. Eitab eestlaste kultuuritaset ja geopoliitilist mõju Euroopas enne 13. sajandit.

Müüt 700-aastasest orjapõlvest. Leiutatud haletsevate estofiilide poolt 18. sajandi lõpul. Tegelikult oli Eestis täpselt samasugune feodaalaeg kui kõikjal Euroopas.

Müüt ärkamisajast. Tegelik "Eesti renessanss" toimus korporatsioonis Estonia juba pärast Tartu ülikooli taasasutamist 1802. aastal ning ärkamisaeg oli ainult selle populariseerimine epigoonide ja poolharitlaste seas.

Müüt vanast heast rootsi ajast. Tekkinud alles Eesti ajal, põhjustades rootslaste ja nende mõju ülehindamist.

Müüt klassivõitlusest ja Mahtra sõjast. Edgar V. Saksa sõnadega "... kurjategijaist, põletajaist, röövleist püütakse sentimentaalsuse ja humaansuse taustal "avalikus arvamises" "rahvuskangelasi" soetada."

Müüt eesti-vene rahvaste sõprusest. Tegelikkuses Novgorodi ja Pihkva vägede "appitulekud" jäid alati hiljaks ja lõppesid eestlaste rüüstamise, laastamise ja tapmisega.