Kuramaa provintsiaalmuuseum

Kuramaa provintsiaalmuuseum (saksa keeles Kurländisches Provincialmuseum) oli 1818-1939 tegutsenud muuseum Lätis Jelgavas. Muuseumis eksponeeriti eelkõige Kuramaaga seonduvat.

Muuseum asutati 15. oktoobril 1818 (ukj) Kuramaa Kirjanduse ja Kunsti Seltsi eestvõttel, juhtfiguur oli Johann Friedrich von Recke. Recke oli ka muuseumi esimene direktor.