Kura kurgu hoiuala

Kura kurgu hoiuala (keskkonnaregistri kood KLO2000316) on loodushoiu ala Saare maakonnas Saaremaa vallas. Hoiuala geograafilised koordinaadid on 57° 58′ N, 22° 16′ E. Hoiuala hõlmab 331,1 ha maismaad ja 188483,4 ha veeosa, kokku 188814,5 ha.

Kura kurgu hoiuala kaitse-eesmärk on elupaigatüüpide -

ja mitmete linnuliikide elupaikade kaitse.


Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: