Kristjan Kure

Kristjan Kure (4. jaanuar 1890 Valgesoo küla – 9. juuni 1961 Tallinn) oli Eesti NSV marksistlike ja filoloogiliste ainete õppejõud.

HaridusRedigeeri

Lõpetas aastal 1906 Põlva kihelkonnakooli ja õppis seejärel kaks aastat Hugo Treffneri Gümnaasiumis, sooritas aastal 1909 Pärnu gümnaasiumis rahvakooliõpetaja kutseeksami, õppis aastatel 19211922 Petrogradis töölisfakulteedis, lõpetas aastal 1925 Leningradi Eesti Pedagoogilise Tehnikumi, oli aastatel 19321935 keeleteaduse aspirant ja aastatel 19351938 NSV Liidu TA Keeleteaduse ja Mõtlemise Instituudi doktorant. Ta on filoloogiakandidaat (1935) ja professor (1943).

TöökäikRedigeeri

Töötas aastatel 19091914 õpetajana Tartu- ja Võrumaa algkoolides. Aastal 1914 mobiliseeriti ta Esimesse maailmasõtta, ta oli reamees, sattus sõjavangi, kuid vabanes sõjavangist aastal 1918. Aastatel 19221930 töötas ta Leningradi eesti koolides eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Aastatel 19261938 oli ta Leningradi Pedagoogilise Instituudi vähemusrahvuste osakonna õppejõud, sai aastal 1929 dotsendiks. NSV Liidu TA Keele ja Mõtlemise Instituudi vanemteadur soome-ugri keelte alal 1938–40.

Aastal 1940 suunati ta Eestisse, 13. augustil 1940 määrati ta Tartu Ülikooli ühiskondliku-poliitilise kasvatuse juhiks, 10. septembril 1940 õppeprorektoriks, aastatel 19401941 oli ta marksismi-leninismi kateedri juhataja. Aastatel 19431945 oli ta Tšeljabinski Pedagoogilise Instituudi vene keele kateedri juhataja ja üldkeeleteaduse professor; aastal 1943 sai ta professoriks. Aastatel 19451947 oli ta EK(b)P Keskkomitee koolide osakonna juhataja.

Tallinna Polütehnilises Instituudis 19461948: marksismi-leninismi kateedri professor, kateedrijuhataja. EK(b)P KK büroo otsusega suunati 20. veebruarist 1946 TPI kateedri juhatajaks, TPI nõukogu kinnitas aastaiks 1946–1950.

Aastatel 19471951 oli ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi direktor, aastatel 19511953 samas eesti keele ja kirjanduse kateedri juhataja.

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Teadustöö põhisuundadeks olid süntaks ja lauseehitus, ta tegeles eesti, soome ja karjala keele raskemate tekstide teistesse keeltesse tõlkimise probleemidega. Tema kaitsmata jäänud doktoritöö teema oli "Objektiivse reaalsuse peegeldus teadvuses ja keeles sõltuvalt ühiskondlikust praktikast". Ta avaldas üle 50 publikatsiooni; aastatel 19281937 koostas ta eesti keele õpikuid, lugemikke ja õppeprogramme Leningradi eesti koolidele. Ta tegi kaastööd Suurele nõukogude entsüklopeediale keelemärksõnade alal.

Ühiskondlik tegevusRedigeeri

Ta oli aastast 1920 ÜK(b)P liige, aastatel 19451947 oli ta EK(b)P Keskkomitee koolide osakonna juhataja; ta oli Emakeele Seltsi juhatuse liige ja ÕESi liige.

Kristjan Kure suri 9. juunil 1961 Tallinnas ja ta maeti 12. juunil 1961 Metsakalmistule[1].

IsiklikkuRedigeeri

Tema abikaasa Melanie Rauk oli Tallinna Pedagoogilise Instituudi inglise keele õppejõud ja tõlkija.

TunnustusRedigeeri

ViitedRedigeeri

KirjandusRedigeeri

  • Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade. TTÜ kirjastus. Tallinn 2008.
  • ETBL 2005, 2;
  • Emakeele Seltsi aastaraamat, 7. Tln, 1961, lk 247–248;
  • Tartu Ülikooli ajalugu 1632–1982. 3. köide, 1918–1982. Tln, 1982, lk 159, 164, 165;
  • Tallinna Polütehniline Instituut 1936–1986. Tln, 1986, lk 175, 355–356.
  • Tallinna Pedagoogikaülikool 1919–1999. Tln, 2002, lk 162;
  • Universitas Tartuensis 1632–2007. Trt, 2007, lk 424, 426, 477, 478.