Kristin Kuutma

Kristin Kuutma seminaril Tartu Ülikoolis 4. veebruaril 2013.

Kristin Kuutma (sündinud 11. juulil 1959) on eesti antropoloog, etnoloog ja folklorist.

Kuutma õppis aastatel 19771982 Tartu Riiklikus Ülikoolis inglise keelt ja kirjandust ning töötas lõpetamise järel korrektori, tõlgi ja toimetajana. Aastal 1998 kaitses ta Tartu Ülikooli juures uurimistöö "Folkloorifestivalid kui tänapäeva traditsioon" põhjal oma esimese magistrikraadi. Aastatel 19982002 õppis Kuutma Ameerika Ühendriikides Washingtoni Ülikoolis, kus ta kaitses 1999. aastal teise magistrikraadi ja 2002. aastal ka doktorikraadi. Tema doktoriväitekirja pealkiri oli "A Sámi Ethnography and A Seto Epic: Two Collaborative Representations in Their Historical Contexts"

Alates 2004. aastast on Kuutma töötanud Tartu Ülikooli õppejõuna. Aastatel 20072009 oli ta kultuuriteaduste erakorraline professor ja alates 2010. aastast on ta sama valdkonna korraline professor.

Kuutma on arvukate rahvusvaheliste ja kohalike erialaorganisatsioonide liige. Muuhulgas on ta Eesti Folkloori Seltsi asutajaliige (1989).

Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on kultuuriuuringud, eelkõige kultuuriteooriad, kultuuriuuringute historiograafia ja refleksiivne kultuurikriitika, kultuurilooliste sümbolite kujunemine ja representatsioon, kultuuripoliitika ja rahvusvahelised suhted, kultuuripärandi ja identiteedi seosed, pärimuskultuur ja sotsiaalsed protsessid globaalses kontekstis.

2003. aastal autasustati teda Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude ning Kihnu kultuuriruumi teadusliku analüüsi eest, mis võimaldas need kultuurinähtused kanda UNESCO maailmapärandi nimistusse.

VälislingidRedigeeri