Kristi Kuningas

Kristi Kuningas on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hümni sõnade autor.