Kriipsujuku

Kriipsujuku on stiliseeritud kujutis inimesest vm elusolendist, mis on esitatud piiratud hulga lihtsate joonte abil. Iga elusolendi liige vm oluline osa esitatakse enamasti ühe lihtsa joone või kujundiga, selliseid kujutised väljendavad hästi poose või ilmeid. Seetõttu kasutatakse kriipsujukusid selgitavates joonistes, skeemides, skitseeringutes, karikatuurides jmt.

Kriipsujuku

Võib eristada staatilisi ja liikuvaid kriipsujukusid, mida kasutatakse animatsioonides. Kriipsujukusid või nendest inspireeritud stiili on kasutatud ka kunstis.

Laste esimesed joonistused on sageli kriipsujukud.

Vaata kaRedigeeri