Krakkimine on nafta või naftafraktsioonide destruktiivne töötlemine kõrgel temperatuuril kergete fraktsioonide saagise suurendamiseks või kvaliteedi parandamiseks.

Krakkimisel lõhustuvad peamiselt suured süsivesinike molekulid väiksemateks, millega võib lagunemisreaktsioonide kõrval kaasneda suuremal või vähemal määral ka teisi keemilisi protsesse.

Termilise krakkimise (termolüüsi) puhul kulgeb protsess kõrge temperatuuri toimel.

Katalüütilisel krakkimisel lõhustumisreaktsioone kiirendavad katalüsaatorid (alumosilikaadid, alumiiniumkloriid jt). Krakkimisel vesiniku või veeauru juuresolekul muutub produktide keemilise koostis märkimisväärselt.

Vaata ka

muuda