Kosmoloogia (filosoofia)

 See artikkel käsitleb filosoofilist kosmoloogiat; füüsika haru kohta loe artiklist Kosmoloogia, religioossete traditsioonide kohta artiklist Kosmoloogia (religioon).

Kosmoloogia on filosoofia haru, mis selgitab maailma, selle juhuslikkust, paratamatust, igavesust, ruumilist ja ajalist piiratust, maailmas aset leidvate muutuste formaalseid seadusi, inimese vabadust ja kurjuse päritolu.

Sellisel kujul on kosmoloogiat määratlenud näiteks Georg Wilhelm Friedrich Hegel.