Korpusekindral on sõjaväeline auaste, kõrgem ohvitser, mis vastab paljudes riikides kindralleitnandi auastmele.

Korpusekindrali auaste on kasutusel mitmes riigis, sealhulgas Prantsusmaal ja Itaalias, varem oli kasutusel näiteks Tšehhoslovakkias (1947–1953).

Korpusekindral on armeekindralist madalam ja diviisikindralist kõrgem. Vastab NATO koodile OF-8.

Prantsusmaa

muuda

Korpusekindrali auaste (prantsuse keeles général de corps d'armée) võeti Prantsusmaal kasutusele 1870. aastatel.