Kordarv on positiivne täisarv, mis jagub peale ühe ja iseenda veel mõne naturaalarvuga.