Kooskõlareaktsioon

Kooskõlareaktsioon (concerted reaction) tähendab sellist keemilist reaktsiooni, milles kõik keemiliste sidemete katkemised ja uute keemiliste sidemete moodustumised toimuvad ühes reaktsiooni staadiumis. See tähendab sidemete ümberkujunemine toimub kooskõlastatult siirdeseisundi kaudu ja ei esine lühiealise vaheühendi (intermediaadi) teket.

Kooskõlamehhanismiga toimuv een-reaktsioon

Kooskõlareaktsioon võib olla molekulisisene sidemete ümberkujunemine (nt peritsükliline reaktsioon) või kahe molekuli vaheline reaktsioon (nt SN2 reaktsioon, Dielsi-Alderi reaktsioon). Kahe molekuli osalus eeldab molekulide sobivat vastastikust asetust teineteise suhtes ja nende reaktsioonide kiirus oleneb enamasti steerilistest faktoritest ja solvendi polaarsusest.

Vaata ka muuda