Koolialmanahh on koolielu kajastav ja õpilaste loomingut sisaldav kogumik.

Eestis on paljud koolid ja õpilasorganisatsioonid avaldanud trükiseid, mida on enamasti nimetatud almanahhideks või ajakirjadeks, hilisemal ajal ka aastaraamatuteks. Viimasega on kaasnenud ka kooliväljaannete iseloomu muutumine: need on tihti kroonikalised. Koolialmanahhid on sisult ja vormilt lähedased õpilasajakirjadele, mida avaldavad õpilasorganisatsioonid kas iseseisvalt või koolide toel. Pärast Teist maailmasõda ilmus esimesena N.V. Gogoli nimelise Tallinna 21. Keskkooli almanahh. [1] Õige pea hakkas koolide almanahhe ilmuma mitmel pool üle Eesti.[2]

Harjumaa

muuda

Jõgevamaa

muuda
 • Linnutiivul: Jõgeva Ühisgümnaasium 20Jõgeva Ühisgümnaasiumi koolialmanahh, 2004
 • Torma Kooli almanahh – ilmus 1998 (C. R. Jakobsoni nimeline Torma Põhikool)

Põlvamaa

muuda
 • Illimari sammu 1: Põlva rajooni koolialmanahh, 1975

Pärnumaa

muuda

Pärnu kandi kooliõpilaste loomingut sisaldavaid trükiseid ilmus enne Teist maailmasõda arvukalt.[3] (Edaspidi nimetatakse esiknumbrite ilmumisaastaid.) Päris trükialmanahhide eelloona ilmus 1923. aastal (šapirograafil paljundatuna) Meie Noored, vististi Pärnu IX algkooli väljaanne. Samal 1923. aastal hakkas ilmuma ka Merkuur (paljundatuna mimeograafil ja opalograafil), õppurite ühingu Kiir väljaanne. Ei ole kindel, kas hilisem 1937. aasta almanahh Merkuur valmis trükitoodanguna või mitte (kaaned trükitud, sisu arvatavalt opalograafil). Pärnu tütarlaste gümnaasiumi ning selle juures tegutsenud õpilasühingu ja kirjandusringi väljaandena ilmus 1929. aastal ajakiri Lotos (seda nimetatute seas ilmselt kõige kauem ilmunud ajakirja paljundati ja trükiti eri trükikodades). 1935. aastal ilmus Saa Paremaks, Pärnu skautide maleva II hundipoegade karja ajakirja esiknumber (paljundatud šapirograafil). Karske Noorus ilmus 1925. aastal Häädemeeste algkooli karskusringi väljaandena (arvatavasti üks eksemplar, ja käsitsi kirjutatud). Pärast 1928. aastal asutatud Pärnu kristlike noorte naisühingu Pärnu Girl Reserve asutamist sündis veel mitu laste- ja noorteorganisatsioone, nood paljundasid oma väljaandeid arvatavasti kirjutusmasinal. 1920. aastatel alanud vaimustus viis ajakirjade, almanahhide, “aegkirjade” ja albumite buumini. Oma häälekandjad olid noorkotkastel ja skautidel (väljaanded Virgats, Peo Sosin, Õppur, Hüüd) ja muudelgi organisatsioonidel ja noorterühmadel (väljaanded Noorus, Õitsev Elu, Helk, Siniroheline, Pungad, Vemmalvärsid, Koit, Lootus jt).

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

 • Sütevakk. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ajakiri. (Ilmus 1996, 1997 ja alates 1999 üks kord kahe aasta jooksul. Ilmus ka 1950. aastail Rootsis Stockholmi Eesti Gümnaasiumi väljaandel nimega Sütevakk)

Pärnu Ühisgümnaasium (Pärnu 1. Keskkool)

 • Kajakas. Pärnu 1. Keskkooli almanahh (nr 1, 1961 ja nr 2. Esiknumbrite kaanekujundus: Kalle Kurg)[4]
 • Kajakas. A. Jakobsoni nimelise Pärnu I Keskkooli almanahh (nr 3, 1963 kuni nr 7, 1988). Almamahhi vastutavad toimetajad: Ilse Erm, Lehte Lamesoo, Elga Raadik. (1965–1988 väljaandja ka Eesti NSV Haridusministeerium)
 • Kajakas. Pärnu Ühisgümnaasiumi almanahh nr 8, 1997
 • Aastaraamat 2000–2001. Pärnu Ühisgümnaasium tegemised sõnas ja pildis. Pärnu 2001
 • Aastaraamat 2002. (Pärnu Ühisgümnaasium.) Pärnu 2002
 • Aastaraamat 2003. Pärnu Ühisgümnaasium. Pärnu 2003. Aastaraamatu peatoimetaja: Maaja Hage.
 • Haamer. Pärnu Ühisgümnaasiumi sõltumatu õpilasleht. Peatoimetaja Laura Truija [2]

Teisi õpilasväljaandeid

 • Teel. Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi almanahh, 1998
 • Omaloomingu vihik. Pärnu Kuninga tänava Põhikooli almanahh, 2006
 • Raeküla kooli almanahh. Raeküla Gümnaasium, 1997. Toimetaja Lembi Lukas

Raplamaa

muuda

Saaremaa

muuda
 • Muhu koolialmanahh: õpilastöid aastaist 1975–2005

Tartumaa

muuda

Virumaa

muuda

Viited

muuda
 1. Heino Rannap. Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia, Tallinn 2002
 2. Eve Aus. Õpilasalmanahhid Eesti NSV-s 1940–1980. Diplomitöö, juhendaja: Ü. Papp. E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut, raamatukogunduse ja bibliograafia kateeder. Tallinn, Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1987 (Õpilasalmanahhide nimestik lk. 147–167. - Bibliograafia l. 146. Nimeregistrid l. 169–194. Kokkuvõte vene ja inglise keeles); Koolialmanahh E-kataloogis ESTER
 3. Olaf Esna. Pärnu ja Pärnumaa registreerimata väljaanded. – Pärnu Postimees 14.01.2009 [1]
 4. Helin Laane. "Pärnu I Keskkooli õpilasalmanahh Kajakas I-VI." Kooliajaloouurimus. Juhendaja: Maaja Hage. Pärnu 2009 (Säilitatakse Pärnu Ühisgümnaasiumi arhiivis)
 5. "Kooliga seotud väljaanded" (veebileht) (eesti keel). 09.12.2019. Vaadatud 02.11.2020.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 6. Nõo Valla Leht (01.12.2016). "Almanahh „Nõo tanumatel" VIII ja Maie Ambre elulooraamat" (veebileht). Nõo Valla Leht (eesti keel). Vaadatud 02.11.2020.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)

Kirjandus

muuda
 • Helin Laane. "Pärnu I Keskkooli õpilasalmanahh Kajakas I–VI." Kooliajaloouurimus. Juhendaja: Maaja Hage. Pärnu 2009 (säilitatakse Pärnu Ühisgümnaasiumi arhiivis)
 • Maaja Hage. “Pärnu 1. Keskkool aastail 1952–1990.” Pärnu, Pärnu Ühisgümnaasium 2012. 728 lk. (Puudub ISBN.) Koolialmanahhist "Kajakas" lk 151, 282–287, jm.