Konvektsioon

Hoone ventileerimine õhu loomuliku konvektiivliikumisega

Konvektsioon on fluidumis, selles üldisest temperatuurist kõrgema temperatuuriga, kergema (väiksema tihedusega) ainehulga üleslükkejõust tekkinud püstsuunaline ringliikumine. Vertikaalsuunalise ringliikumisega ehk konvektsiooniga kaasneb vedelikes ja gaasides (ka atmosfääris) soojuse edasikandumine.

Konvektiivse liikumise tekkimiseks on vajalik raskusjõud. Konvektsioon ei saa tekkida tahketes (mittevoolavates) ainetes.