Konsool (arhitektuur)

Konsool (prantsuse keeles console, saksa keeles Konsole) on seinast (seinakonsool) või mujalt eenduv tugi simsi, karniisi, frontooni, katuse, skulptuuri vm kandmiseks.

Konsoolidele toetuv karniis. Suure-Kõpu mõis Viljandimaal. T. Tiidor, 29.09.2014
Tänapäevane konsool. Riiulikandur

Ka võlvid ja kaared võivad toetuda konsoolidele. Klassikalises antiikarhitektuuris olid konsoolid ornamentaalsed tugikivid, mis liigendusid pealisplaadiks ehk tallaks ja kandeosaks, mis koosnes sageli kahest vastassuunalisest S-kujulisest voluudist. Antiigis, keskajal ja hiljem kaunistati konsoolid stiilikohaste figuuride või reljeefornamendiga (kapiteelidega sarnaselt). Sageli asendati konsoolid ka lühikese sambakesega ehk rippkolonnetiga või kärbitud liseeniga ehk rippliseeniga.

Konsool esineb ka mööblikunstis. Eksterjööris eristatakse seinaäärseid konsoolriiuleid ja konsoollaudu.

Nüüdisajal on konsool igasugune eenduv kandetarind.[1][2][3]

Voluutkonsool. Pearson Scott Foresman/Wikimedia Commons

Viited Redigeeri

  1. Eesti arhitektuur. Oskussõnastik., Tallinn: Valgus 1993.
  2. Kunstileksikon, Tallinn: Eesti Klassikakirjastus 2001.
  3. Kunstileksikon, Tallinn: Kirjastus Kunst 2000.