Konnektor (keeleteadus)

Konnektoriks ehk konnektiiviks nimetatakse formaalse keele või loomuliku keele loogilisi konstante, mille abil lausetest moodustatakse liitlauseid.

Kõige tuntumad on lauseloogika konnektorid. Need väljendavad kahe- või ühekohalisi tõeväärtuslikke funktsioon, millega lausetest moodustatakse uusi lauseid ning vastavalt propositsioonidest uusi propositsioone.

Loomulikus keeles esinevad lauseloogika konnektoritena näiteks järgmised väljendid:

Lauseloogika formaalses keeles on levinumad konnektorid:

 • ¬ (väljendab eitust)
 • ~ (väljendab eitust)
 • (väljendab konjunktsiooni)
 • & (väljendab konjunktsiooni)
 • (väljendab disjunktsiooni)
 • (väljendab materiaalset implikatsiooni)
 • (väljendab materiaalset implikatsiooni)
 • (väljendab materiaalset implikatsiooni)
 • (väljendab ekvivalentsi)
 • (väljendab ekvivalentsi)
 • (väljendab ekvivalentsi)

Näiteks lausetest "Mul ei ole sõpru" ja "Sul on hea tuju" saab loomuliku keele lauseloogika konnektorite abil moodustada laused

 • Mul ei ole sõpru ja sul on hea tuju.
 • Kui mul ei ole sõpru, siis sul on hea tuju.
 • Mul ei ole sõpru, kui sul on hea tuju.
 • Mul ei ole sõpru siis ja ainult siis, kui sul on hea tuju.
 • Ei pea paika, et mul ei ole sõpru.

Kui formaalses keeles vastab lausele "Mul ei ole sõpru" täht P ja lausele "Sul on hea tuju" täht Q, siis saab ülaltoodud laused lauseloogika formaalses keeles kirja panna nii:

 • P & Q
 • P Q
 • Q P
 • P Q
 • ¬P

Tehete järjekord muuda

Et vähendada vajadust kasutada sulge, on lauseloogikas kokku lepitud tehete järjekord: konnektor ¬ eelneb konnektorile  , konnektor   eelneb konnektorile  , konnektor   eelneb konnektorile → ning konnektor → eelneb konnektorile  . Näiteks P   Q   ¬RS tähendab (P   (Q  R))) → S.

 input Ainput Boutput f(A,B)X and ¬XA and B¬A and BBA and ¬BAA xor BA or B¬A and ¬BA xnor B¬A¬A or B¬BA or ¬B¬A or ¬BX or ¬X
 X or ¬X¬A or ¬BA or ¬B¬A or BA or B¬B¬AA xor BA xnor BAB¬A and ¬BA and ¬B¬A and BA and BX and ¬X
(file) (file) (zoom in)