Konkurentsiamet

Konkurentsiamet on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi[1] järgmistes valdkondades:

  1. konkurentsi valdkond;
  2. elektri, maagaasi ja kaugkütte valdkond;
  3. postside valdkond;
  4. raudteevaldkond (tegevuslubade väljastamisel, konkurentsiolukorra jälgimisel, ebaõiglase kohtlemise kõrvaldamisel ja raudteeinfrastruktuuri kasutustingimuste kohta esitatud kaebuste menetlemisel);
  5. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkond;
  6. lennundustegevuse valdkond (lennujaamatasudega seotud vaidluste lahendamisel ja lennujaama kasutajate kaebuste menetlemisel).

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri