Kompensaator

Kompensaator on takistuse mõõtmise lülitus, mille puhul, analoogiliiselt sildlülitusele, mõõdetava takistuse suurus Rx on lülituse tasakaalu olukorras määratav lülitusse kuuluvate pingeallikate pingete suhtearvuga ja etalontakistuse takistuse väärtusega.

Erinevalt takistussillast saadakse mõõtetulemus Rx aga kompensatsioonipinge Ux ja etalonpinge Ue suhtearvuga läbi korrutatud etalontakistuse Re kaudu.

Juhul, kui etalontakistus on seatav võrdseks mõõdetava takistusega mõõtmise alghetkel või mingi nominaalseks peetava takistusega, toimib selline seade takistuse suhtelise (protsent)muutuse/erinevuse mõõtmise seadmena ehk protsentmeetrina.

Vahelduvpingete kasutamise korral on kompensaatori abil võimalik mõõta ka kompleksset takistust (impedantsi).

Lülituse konfiguratsiooni muutes on võimalik saada ka juhtivusega proportsionaalset mõõtetulemust, seda ka vahelduvvoolu kompensaatori korral.

Vaata kaRedigeeri