Kompanii (ettevõte)

Kompaniideks on varem nimetatud ettevõtteid, seltse või ühisettevõtteid, mis on mõnel börsil noteeritud või tegutsevad (tegutsesid) mõnes kindlas valdkonnas: tööstuses (nt naftatööstuses), transpordis (nt laevanduses, lennunduses), kindlustuses, kaubanduses (nt koloniaalsed India jt kaubakompaniid).

Praegu sõnal "kompanii" Eestis õiguslikku sisu pole, ingliskeelsele terminile company vastab Eesti õiguses termin äriühing.