Kommunikatsioonijuhtimine

Kommunikatsioonijuhtimine ehk suhtluse juhtimine on plaanipärane tegevus suhtluse kontrollimiseks eesmärgiga saavutada kommunikaatorile sobiv mõju.

Peamiselt räägitakse kommunikatsioonijuhtimisest kui organisatsioonide kommunikatsioonitegevuse strateegilisest juhtimisest, eriti avalikus ja kolmandas sektoris. Kommunikatsioonijuhtimine sisaldab kommunikatsioonistrateegia ja -projektide kavandamist ja elluviimist.