Koloriit on maalikunstis üldine süsteemipärane värvikäsitlus. Nt mingil maalil või maalikunstnikul võib olla iseloomulik värvikäsitlus.