Kolhoosi Tõde (Kiltsi)

Kolhoosi Tõde oli Kiltsis 1. juunist 1951 kuni 25. detsembrini 1953 ilmunud ajaleht, Vao Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja.

Ajaleht ilmus kaks korda nädalas.