Koigi valla vapp

Koigi valla vapp

Koigi valla vapp on Järva maakonna endise Eesti haldusüksuse Koigi valla vapp.

Vapp on kinnitati 12. mail 1995.

Vapi kirjeldusRedigeeri

Vapikilp on pikuti poolitatud, vasak pool on kuldne, parem roheline. Vapi keskel asub nelja astme ja noolekujulise tuulelipuga müüritud astmikfrontoon, mille pooled on alusväljadega võrreldes vastandvärvi (vasak pool roheline ja parem kuldne). Vapi vasakul väljal on veel roheline kuusk ja paremal väljal kuldne viljapea.

PõhjendusRedigeeri

Tuulelipuga astmikfrontoon meenutab paikkonna üht silmapaistvamat ehitist – Koigi meiereihoonet. Meiereiga seonduvad kohalikele inimestele karjandus, piimandus ja ühistegevus. Tuulelipp sümboliseerib progressi. Viljapea ja kuldne kilbipool viitavad põllundusele kui teisele elanike põhilisele elatusallikale. Kuusk ja roheline kilpipool osutavad valla maa-alal asuvatele metsadele ja nendega seotud majandustegevusele.

Vapi kasutamise kordRedigeeri

Valla vappi kasutati:

  1. Volikogu, vallavalitsuse, vallavalitsuse hallatavate asutuste pitsatitel, dokumendiplankidel.
  2. Valla piiritähistel.
  3. Volikogu esimehe, vallavanema ja vallaametnike visiitkaartidel.
  4. Valla vimplil, autasudel, meenetel, trükistel, suveniiridel.
  5. Valla ametiasutuse teadetel, kutsetel ja kaartidel.
  6. Muudel juhtudel üksnes vallavalitsuse loal.

Valla vapi või sellega äravahetamiseni sarnaste kujutiste kasutamine tööstustoodete kujundamisel oli keelatud.

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri