See artikkel räägib üldmõistest, ajakirja kohta vaata artiklit Klassivõitlus (ajakiri).

Klassivõitlus on peamiselt marksismis kasutatav mõiste ühiskonnas pidevalt aset leidva konflikti kohta kahe (antagonistliku) või ka enama sotsiaalse klassi vahel.

Karl Marxi idee kohaselt on klassivõitlus tingitud tootmissuhetest: kogu ajaloo vältel on ühiskonnas olnud kaks peamist klassi.

  • Esiteks ekspluateerijate klass, kellele kuuluvad põhilised tootmistegurid ja ressursid.
  • Teiseks ekspluateeritavate klass, kes kasutab äraelamiseks rõhuva klassi omanduses olevaid ressursse, kuid jääb ilma oma tööga loodud lisaväärtusest (kasumist), mis koguneb ekspluateerijate kätte. Selle tulemusel tekib rahulolematus ekspluateeritavate klassis, mis omakorda tekitabki tingimuse klassivõitluseks.

Nõukogude Liidus ja teistes sotsialistlikes riikides kasutati klasside ja klassivõitluse mõisteid laialdaselt selleks, et õigustada ja põhjendada võimuambitsioone ja inimsusvastaseid kuritegusid.

Vaata ka

muuda