Kirjeldus (programmeerimine)

Kirjeldus on programmeerimises objekti, klassi, muutujatüübi, failitüübi või muu deklaratsioon või definitsioon.