Kirikutekstiilid

Kirikutekstiilid on tekstiilid, mida kasutatakse jumalateenistustel ja kiriklikel talitustel.

Kirikutekstiilid väljendavad ristiusu õpetuse sisu ning kirikuaasta perioodidega seotud sündmusi. Kirikuaasta perioode ja tähtpäevi tähistavad liturgilised värvid. Kirikutekstiilidel kujutatakse kristlikke sümboleid.

Kirikutekstiilid vahendavad religioosset sõnumit oma värvuste (näiteks liturgilised värvid), töötluse (näiteks sümboolne kuju või eriline lõige), viimistluse (näiteks eriline tikand) ja sümboolika abil, kandes religioosseid sümboleid ja pildiprogrammi. Kirikutekstiilide välimus ja tähenduslikkus on enamasti tekkinud pikema ajaloolise arengu tulemusena.

Kirikutekstiilid jagunevad:

Ajalugu muuda

Kirikutekstiilide ajalugu on sama pikk kui kristliku kiriku ajalugu. Esimesed viited tekstiilide kasutamise kohta pärinevad 4. sajandist.

Altari- ja armulauatekstiilid muuda

Roomakatoliku kirik muuda

Altar on kaetud altarilinaga. Armulaua pühitsemise juurde kuulub mitmesuguseid tekstiile: korporaal, bursa, palla, karikarätt, karikakate.

Altari esiküljel kasutatakse liturgilist värvi tekstiilist altarikatet.

Õigeusu kirik muuda

Luterlik kirik muuda

Altar on pealt kaetud altarilinaga. Altarilina asemel kasutatakse mõnedes kirikutes ka liturgilist värvi altarikatet.

Armulaua ettevalmistamise ja jagamise juurde kuuluvad karikakate ja karikarätt.

Altari esiküljel võib olla liturgilist värvi tekstiilist altarikate. Kantsli puldil on kantslikate, mis enamasti on valmistatud samas stiilis nagu on altarikate, ja moodustab altarikattega komplekti. Komplekti võivad kuuluda veel lugemispuldi ja/või köstrikantsli kate, altariaia kate ja kantsli ääre kate.

Vaimulike riietus muuda

Roomakatoliku kirik muuda

alba - nöörvöö - stoola - dalmaatika - kaasula - pluviaal - mitra

Väljaspool liturgiat võivad vaimulikud kanda vaimulikusärki ja sutaani.

Õigeusu kirik muuda

Mitteliturgiline riietus on aluskuub podräsnik ja vaimuliku kuub rässa (rjassa).

Luterlik kirik muuda

Luteri kiriku vaimulike liturgiliseks riietuseks on talaar ja lõkad. Lõkad kuuluvad õpetaja (preestri) riietuse juurde. Diakon neid ei kanna.

Luteri kiriku vaimulikud kasutavad ka roomakatoliku kiriku preestrite riietust, kuhu kuuluvad alba, vöö, stoola ja kaasula. Diakonite riietuseks on alba, vöö ja stoola, mis asetatakse diagonaalselt üle vasaku õla. Piiskopiriietusse kuuluvad eespool nimetatud rõivaesemetele lisaks ka pluviaal ja mitra.

Väljaspool liturgiat võivad vaimulikud kanda vaimulikusärki ja luterokki. Naisvaimulikele on eri maades loodud erinevaid jakist ja seelikust või pükstest koosnevaid kostüüme.

Muud tekstiilesemed muuda

Roomakatoliku kirik muuda

Õigeusu kirik muuda

kotkavaip - kirikulipp - analoogi kate

Luterlik kirik muuda

kirsturaami kate - kirstukate - pruudivaip - korjanduskott