Kindralstaabi Valitsus

Kindralstaabi Valitsus oli üks kahest Eesti Sõjavägede Staabi ja 1924. aastast ümbernimetatud Kindralstaabi põhiüksusest (teine oli Korraldusvalitsus).

Kindralstaabi Valitsus
Kindralstaap
Asutatud 1920
Tegevuse lõpetanud 1929
Eesmärk sõjalise tegevuse planeerimine ja vägede strateegiline juhtimine
Peakorter Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti Vabariik
Kindralstaabi Valitsuse ülem
Paul Lill (1918–1925)
Kindralstaabi Valitsuse ülem kindralmajor Juhan Tõrvand (1925–1934)
Peaorgan Sõjavägede Staap
Kindralstaap

1. juunil 1929 ühendati Kindralstaap ja Korraldusvalitsus Kaitsevägede Staabiks.[1]

Kindralstaabi Valitsus, 1919–1924 muuda

1919. aasta 23. veebruaril nimetati Operatiivstaap – Kindralstaabi Valitsuseks, mis allus Ülemjuhataja (Johan Laidoneri) Staabile.

Eesti Vabadussõja võiduka lõpetamise järel, 1920. aasta 26/27. märtsil kaotati Eesti Sõjavägede Ülemjuhataja institutsioon ning seoses sellega nimetati senine Ülemjuhataja Staap – Sõjavägede Staabiks, mille ülem – Sõjavägede Staabi ülem, juhtis ja koordineeris ka Kindralstaabi Valitsuse (1924. aastast Kindralstaap) ja Sõjavägede Korraldusvalitsuse tegevust.

Kindralstaabi Valitsuse koosseisu kuulusid:
 • 1. (operatiiv)osakond
  • Jaoskond A (operatiivkorraldus)
  • Jaoskond B (mobilisatsioon)
  • Jaoskond C (sõjaväe liikumine)
 • 2. (informatsiooni)osakond
  • Jaoskond A (teadete kogumine Nõukogude Venemaa sõjaväe organisatsiooni ja majanduspoliitilise olukorra kohta)
  • Jaoskond B (teadete kogumine teiste välisriikide kohta)
  • Jaoskond D (trükitoodete kontroll)
 • 3. (vastuluure)jaoskond
 • 4. (Topo-hüdrograafia) osakond
  • Topograafiajaoskond
  • Hüdrograafia jaoskond
  • Triangulatsiooni jaoskond
  • Kartograafia jaoskond koos Joonestuskoja ja kaartide ning instrumentide laoga
 • 5. (Sidede)osakond (12. mail 1921 anti sideosakond üle Inseneripataljonile)
 • Raamatukogu
 • Ajakirja Sõdur toimetus

Kindralstaap, 1924–1929 muuda

Kindralstaabi koosseisu kuulusid:
 • 1. (operatiiv)osakond
  • Jaoskond A (operatiivkorraldus)
  • Jaoskond C (sõjaväe liikumine)
 • 2. (informatsiooni)osakond
 • 3. (liikumise)jaoskond
 • 4. (Topo-hüdrograafia)osakond
 • 5. (Mobilisatsiooni)osakond, ülem (1924–1929) kolonelleitnant Juhan Järver
 • 6. (Väljaõppe)osakond
  • Jaoskond A
  • Jaoskond B, millele allusid ka raamatukogu ja ajakirja Sõdur toimetus ning Sõjamuuseum.

1929. aastal 1. juunil iseseisev Kindralstaap liideti moodustatud Kaitsevägede Staabiga.

Viited muuda

 1. Mati Õun, 2001. Eesti sõjavägi 1920–1940. Tallinn: Tammiskilp. Lk 10