Kindralooberst (saksa keeles Generaloberst, ungari keeles vezérezredes) oli sõjaväeline auaste erinevates Saksamaa riikides ja Austria-Ungaris. Reeglina oli see kõrgem täiskindralist ja madalam kindralfeldmarssalist. Auaste võeti esimesena kasutusele 1854. aastal Preisimaal.

Austria-Ungari keisririik

muuda
 
Austria-Ungari kindraloobersti õlak

Austria-Ungari keiserlikus ja kuninglikus armees kehtestati kindraloobersti auaste ametlikult Esimese maailmasõja ajal 13. septembril 1915. aastal. Kahele sõjaväelasele oli see antud juba varem; esimesed reglemendipärased ülendamised toimusid 1916. aasta veebruaris. Auaste oli madalam feldmarssalist ja kõrgem täiskindralist (jalaväekindral, ratsaväekindral, feldzeugmeister). Mereväes vastas sellele suuradmiral. Aastatel 1915−1918 anti auaste 34 sõjaväelasele (nende hulgas oli viis keiserliku perekonna liiget), kellest kaheksa ülendati hiljem feldmarssaliks. See arv on märkimisväärne: Austria-Ungari armees oli kindraloobersteid peaaegu samapalju kui tunduvalt suuremas Saksamaa keisririigi sõjaväes. Auaste kaotati 1918. aastal.

Nr Aasta Kuupäev Pilt Nimi Märkused
1
1915
22. mai   Austria ertshertsog Eugen Ferdinand Pius Bernhard Felix Maria (1863–1954) Ülendati feldmarssaliks 23.11.1916
2
1915
23. juuni   vabahärra (a-st 1918 krahv) Franz Xaver Josef Conrad von Hötzendorf (1852–1925) Ülendati feldmarssaliks 23.11.1916
3
1916
26. veebruar   krahv Friedrich von Beck-Rzikowsky (1830–1920)
4
1916
26. veebruar   Austria ertshertsog Joseph Ferdinand (1872–1942)
5
1916
26. veebruar   vabahärra (a-st 1917) Hermann Albin Josef Kövess von Kövesshaza (1854–1924) Ülendati feldmarssaliks 05.08.1917
6
1916
26. veebruar   vabahärra Alexander von Krobatin (1849–1933) Ülendati feldmarssaliks 05.11.1917
7
1916
27. veebruar   krahv Eduard von Paar (1837–1919)
8
1916
28. veebruar   vabahärra Arthur Heinrich von Bolfras (1838–1922)
9
1916
5. mai   vabahärra (a-st 1917) Franz Rohr von Denta (1854–1927) Ülendati feldmarssaliks 30.01.1918
10
1916
6. mai   vabahärra Friedrich Robert von Georgi (1852–1926)
11
1916
7. mai   vabahärra (a-st 1917) Eduard von Böhm-Ermolli (1856–1941) Ülendati feldmarssaliks 31.01.1918. Saksa Riigi kindralfeldmarssal (1938)
12
1916
8. mai   vabahärra Karl von Pflanzer-Baltin (1855–1925)
13
1916
9. mai   vabahärra (a-st 1917; a-st 1918 krahv) Viktor Julius Ignaz Ferdinand Dankl (a-st 1918 Dankl von Kraśnik) (1854–1941)
14
1916
10. mai   Svetozar Boroević von Bojna (1856–1920) Ülendati feldmarssaliks 01.02.1918
15
1916
11. mai   Karl Tersztyánszky von Nádas (1854–1921)
16
1916
13. mai   vabahärra (a-st 1917) Paul Puhallo von Brlog (1856–1926)
17
1916
16. mai   Karl Křitek (1861–1928)
18
1916
20. mai   Austria ertshertsog Leopold Salvator (1863–1931)
19
1916
1. november   Austria ertshertsog Carl Franz Joseph Ludwig Hubert Georg Otto Maria (1887–1922) Austria-Ungari keiser Karl I 1916−1918
20
1916
1. november   Austria ertshertsog Joseph August (1872–1962) Ülendati feldmarssaliks 22.10.1918
21
1916
11. november   vabahärra (a-st 1917 krahv) Karl von Kirchbach auf Lauterbach (1856–1939)
22
1917
13. mai   vabahärra Adolf von Rhemen zu Barensfeld (1855–1932)
23
1917
14. mai   krahv Karl Georg Huyn (1857–1938)
24
1917
15. mai   Hermann Kusmanek von Burgneustädten (1860–1934)
25
1917
10. august   vabahärra (a-st 1917) Wenzel von Wurm (1859–1921)
26
1917
11. august   vabahärra Samuel von Hazai (1851–1942)
27
1917
12. august   vabahärra Leopold von Hauer (1854–1933)
28
1917
16. november   krahv Viktor von Scheuchenstuel (1857–1938)
29
1917
17. november   vabahärra Stephan Sarkotić von Lovćen (1858–1939)
30
1918
25. veebruar   rüütel (a-st 1918 vabahärra) Josef Roth von Limanowa-Łapanów (1859–1927)
31
1918
26. veebruar   vabahärra Arthur Arz von Straußenburg (1857–1935)
32
1918
10. mai   Hugo Martiny von Malastów (1860–1940)
33
1918
11. mai   vabahärra Rudolf Stöger-Steiner von Steinstätten (1861–1921)
34
1918
11. november   vürst Eduard Alois Maria Alexander Konrad von Schönburg-Hartenstein (1858–1944)

Baieri kuningriik

muuda

Baieri kuningriigis võeti kindraloobersti auaste kasutusele vahetult enne Esimest maailmasõda. Baieri sõjaväes oli sellest kõrgem auaste kindralfeldmarssal.

Nr Aasta Kuupäev Pilt Nimi Märkused
1
1911
27. detsember krahv Carl von Horn (1847–1923)
2
1913
4. veebruar   Baieri kroonprints Rupprecht (1869–1955) Ülendati kindralfeldmarssaliks 01.08.1916. Preisimaa kindralfeldmarssal (1916)
3
1914
1. august   vabahärra Paul Otto Felix Kreß von Kressenstein (1850–1929)
4
1918
9. aprill   krahv Felix Ludwig von Bothmer (1852–1937)

Preisimaa kuningriik

muuda

Auaste kehtestati Preisimaal 1854. aastal. See loodi Preisimaa printsi Wilhelm Friedrich Ludwigi (hilisem kuningas ja keiser Wilhelm I) (1797−1888) jaoks, kuna Preisimaal oli tavaks, et kuningliku perekonna liikmetele kindralfeldmarssali auastet ei antud. Algul oligi auaste võrdsustatud kindralfeldmarssaliga − nad kandsid õlakul samasuguseid marssalitunnuseid (ristatud marssalikepid ja kolm tähte). Alles keiser Wilhelm II valitsusajal sai sellest erinev auaste (õlakul oli nüüd neli tähte). Sellest madalam aukraad oli täiskindral (jalaväekindral, ratsaväekindral, suurtükiväekindral). Mereväes sellele vaste puudus.

Nr Aasta Kuupäev Pilt Nimi Märkused
1
1854
20. märts   Preisimaa prints Wilhelm Friedrich Ludwig (1797–1888) Kindralooberst kindralfeldmarssali auastmes. Saksamaa keiser Wilhelm I 1871−1888
2
1871
16. juuni   Preisimaa prints Friedrich Heinrich Albrecht (1809–1872) Kindralooberst kindralfeldmarssali auastmes
3
1873
2. september   Württembergi prints Friedrich August Eberhard (1813–1885) Kindralooberst kindralfeldmarssali auastmes
4
1888
25. juuni   Badeni suurhertsog Friedrich I (1826–1907) Kindralooberst kindralfeldmarssali auastmes
1912
1. oktoober   Karl Wilhelm Paul von Bülow (1846–1921) Ülendati kindralfeldmarssaliks 27.01.1915
1913
1. jaanuar   Emil Gottfried Hermann von Eichhorn (1848–1918) Ülendati kindralfeldmarssaliks 18.12.1917
1913
24. september   Württembergi hertsog Albrecht Maria Alexander Philipp Joseph (1865–1939) Ülendati kindralfeldmarssaliks 01.08.1916
1914
3. detsember   Martin Wilhelm Remus von Woyrsch (1847–1920) Ülendati kindralfeldmarssaliks 31.12.1917
1914
17. detsember   Anton Ludwig Friedrich August von Mackensen (1849–1945) Ülendati kindralfeldmarssaliks 22.06.1915
1918
22. märts   vabahärra Max Ferdinand Karl von Boehn (1850–1921)
1918
10. aprill   vabahärra Moritz von Lyncker (1853–1932)

Saksa Demokraatlik Vabariik

muuda
 
Saksa DV kindraloobersti õlak

Saksa DV kehtestati kindraloobersti auaste 1950. aastatel. Erinevalt varasemast Saksamaa traditsioonist võeti kasutusele Nõukogude Liidust pärit mudel. Nii ei olnud kindralooberst enam kõrgem täiskindralist nagu varem, vaid see võrdsustati Nõukogude Liidu kindralpolkovnikuga. Seega oli auaste kõrgem kindralleitnandist ja madalam armeekindralist. Saksa DV mereväes (Volksmarine) oli sellele vastav auaste admiral. Auastet omistati peamiselt Rahvaarmee (Nationale Volksarmee) sõjaväelastele, kuid selle said ka mõned riikliku julgeoleku- ja siseministeeriumis teeninud isikud.

Rahvaarmee

muuda
Nr Aasta Kuupäev Pilt Nimi Märkused
1
1955
7. oktoober   Heinz Hoffmann (1910–1985) Ülendati armeekindraliks 01.03.1961
2
1955
7. oktoober   Willi Stoph (1914–1999) Ülendati armeekindraliks 07.10.1959
3
1966
1. märts   Heinz Keßler (1914–1999) Ülendati armeekindraliks 03.12.1985
4
1966
1. märts Kurt Wagner (1904–1989)
5
1972
1. märts Herbert Scheibe (1914–1991)
6
1976
1. märts   Horst Stechbarth (1925–2016)
7
1977
7. oktoober Werner Fleißner (1922–1985)
8
1979
14. juuli Erich Willy Peter (1919–1987)
9
1979
7. oktoober   Wolfgang Reinhold (1923–2012)
10
1979
7. oktoober   Fritz Streletz (sündinud 1926)
11
1986
1. märts Joachim Goldbach (1929−2008)
12
1987
1. märts   Horst Brünner (1929−2008)
13
1988
7. oktoober Klaus-Dieter Baumgarten (1931−2008)
14
1989
7. oktoober Fritz Peter (sündinud 1927)

Riikliku julgeoleku ministeerium

muuda
Nr Aasta Kuupäev Pilt Nimi Märkused
1
1959
1. oktoober   Erich Fritz Emil Mielke (1907–2000) Ülendati armeekindraliks 01.02.1980
2
1980
veebruar   Bruno Beater (1914–1982)
3
1986
mai   Markus Johannes Wolf (1923–2006)
4
1987
veebruar Rudi Mittig (1925–1994)
5
1989
Werner Großmann (1929–2022)

Siseministeerium

muuda
Nr Aasta Kuupäev Pilt Nimi Märkused
1
1962
  Karl Maron (1903–1975)
2
1965
7. oktoober   Friedrich Dickel (1913–1993) Ülendati armeekindraliks 07.10.1984
3
1987
Karl-Heinz Wagner (1928–2011)

Württembergi kuningriik

muuda
Nr Aasta Kuupäev Pilt Nimi Märkused
1
1913
25. veebruar   Württembergi hertsog Philipp Alexander Maria Ernst (1838–1917)
2
1913
24. september   Württembergi hertsog Albrecht Maria Alexander Philipp Joseph (1865–1939) Preisimaa kindralfeldmarssal (1916)
3
1918
  Otto Erhard von Marchtaler (1854–1920)

Vaata ka

muuda

Kirjandus

muuda
  • Schmidt-Brentano, Antonio. Die k.k. bzw. k.u.k. Generalität 1816–1918. Wien: Österreichisches Staatsarchiv, 2007.

Välislingid

muuda