Kindlusvangistus

Kindlusvangistus oli mittehäbistav vanglakaristus.

Kindlusvangistusse mõisteti poliitiliste süütegude ja kahevõitlusel osalemise eest.

1. veebruaril 1935 Eestis jõustunud kriminaalseadustikus asendati kindlusvangistus üldise vangimajaga.