Keskkonnajulgeolek

Keskkonnajulgeoleku (inglise environmental security) all mõeldakse kitsamas mõttes keskkonnakaitset (puhta õhu, vee ja pinnase tagamine) ja keskkonnariskide maandamist (nt tuumaenergeetikast lähtuvad riskid); laiemas mõttes tähendab see säästvat arengut ja loodusvarade säästvat kasutust[1].

Keskkonnajulgeolekut käsitletakse sageli eri tasanditel: üksikisiku (nt terviseaspektid), piirkonna, riigi ja rahvusvahelisel tasandil. Viimase tasandi puhul on peafookuses globaalsed puhta vee ja toiduvarud, (piiriülene) saaste ja kliimamuutusest tulenevad riskid.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn. [1] (vaadatud 09.11.2011)

Kasutatud kirjandusRedigeeri