Kaubavagun  (ingl.k. freight car) on raudteetranspordis kasutatav veoühik, mis on mõeldud kaupade veoks. [1]

Ülevaade muuda

Raudteevagun (ingl.k. car; railcar; wagon) koosneb viiest sõlmest – raamist, veermikust, kerest, haakeseadmetest ja pidurisüsteemist. Vaguni raam võtab vastu ja kannab edasi pikisuunalisi veojõude, pidurdusjõude ja vaguni kere ja veoste raskust. Alusraami külge kinnitatakse kõik ülejäänud vaguni osad. Kinniste vagunite kere koosneb teraskarkassist, millele on paigaldatud teraslehtedest seinad ja lagi. Vaguni veermik koosneb rattapaaridest ja vedrustusest. Nelja- ja enamateljelistel vagunitel on need rattapaarid ühendatud pöördvankriks, mis kinnituvad tsentraalselt vaguni alla. [1]

Haakeseadmed koosnevad automaatsiduritest ja leevendussõlmedest, milleks on enamasti puhvrid. Haakeseadmete abil haagitakse vagunid/vedurid kokku. Haakeseadmetega antakse vagunitele (vaguni raamidele) edasi vedurite veojõudu ja vedurite ning muude vagunite pidurdusjõudusid. Pidurisüsteem koosneb suruõhuballoonidest, suruõhutorustikust ja rattapiduritest. Rattapiduri olulisemaks osadeks on piduriklotsid, mis surutakse pidurdamisel vastu vaguniratta veerepindu. [1]

Pöördvanker  (ingl.k. bogie) kujutab endast ühtsesse raami monteeritud kaht, kolme või nelja raudteevaguni telge. Pöördvanker kinnitub šarniirselt raudteevaguni või veduri alla selle alusraami külge. Pöördvankrite külge on kinnitatud leht- või keerdvedrude ja amortisaatoritega vagunite teljed. Pöördvankrid võimaldavad vagunitel ja veduritel liikuda ka  pöörmekohtadel, kuna tänu šarniirsele kinnitusele on need võimelised liikuma ümber kesktelje. [1]

Pöördvanker annab rattapaaridele edasi veduri (või vaguni) enda ja liikumisel tekkivad dünaamilised koormused – veojõud, pidurdusjõud ning veduri (vaguni) ja rööbastee tekitatud külg- ning vertikaaljõud. Kuna kiiruse suurenedes, suurenevad ka dünaamilised jõud, peab pöördvankri konstruktsioon olema tugev, võimalikult kerge, töökindel ja lihtsasti hooldatav. Pöördvankri kõige massiivsem osa on selle raam.   Peaaegu kõikide vagunitüüpide veerevosad on ehitatud ühesugustest põhikomponentidest. [1]

Kaubavaguni kaheteljelise pöördvankri  kaal on keskmiselt 5 t, kolmeteljelise pöördvankri kaal on keskmiselt 9 t, neljateljelise pöördvankri kaal isegi 12 t. Nii kahe-, kolme- kui ka neljateljeliste pöördvankrite kasutamise tehniline kiirus on 120 km/h. Isotermilistel ja külmutusvagunitel kasutatakse veidi teistsuguseid, reisivagunite pöördvankritega sarnaseid alusvankreid. [1]

Eristatakse mitmesuguseid kaubavaguneid:

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Transport ja transporditehnoloogiad. 2021. ISBN 9789916960035.
  2. Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine, Vastu võetud 09.07.1999 nr 39, Riigi Teataja, RTL 1999, 127, 1773
  3. Kaubavaguni lugu; rongimees.ee