Katoliku ordude loend

Katoliku ordud jagunevad mitmetesse tüüpidesse. Kaks suuremat jaotust on ordud (ordo proper) ja kongregatsioonid (congregatio). Algselt olid orduvendadele või -õdedele igas ordus omad spetsiifilised tõotused (vaesuse, karskus, kuulekus jmt koos isiklike tõotustega jne). Alates 13. sajandist hakati kasutama lihtsamaid tõotusi ning neid ühendusi nimetatakse pigem kongregatsioonideks.

 • Aleksiaanid (Aleksiaani Vendade Kongregatsioon, Congregatio Fratrum Alexianorum) – C.F.A. (1870)
 • Annuntsiaadid (Pühima Neitsi Maarja Kuulutamise Ordu, Ordo de Annuntiatione Beatae Mariae Virginis) – O.Ann.M. (1502)
 • Annuntsiaadid (Pühima Maarja Kuulutamise Ordu, Ordo Sanctissimae Annuntiationis) – O.Ss.A. (1604)
 • Assumptsionistid (Maarja Taevassemineku Augustiinlaste Kongregatsioon, Congregatio Augustinianorum ab Assumptione) – A.A. (1845)
 • Augustiini õed, Jeesuse ja Maarja teenijad (Augustiini Õdede, Jeesuse ja Maarja Teenijate Kongregatsioon, Congregazione delle Suore Agostiniane Serve di Gesù e Maria) – A.S.J.M., A.S.G.M. (1827)
 • Augustiinlased
  • Augustiinlased-eremiidid (Püha Augustinuse Eremiitide Ordu, Ordo Eremitarum Sancti Augustini) – O.S.A. (1256)
  • Augustiinlased-hospitaliidid (Jeesuse Halastuse Regulaarkanonissid-Hospitaliidid, Chanoinesses régulières hospitalières de la miséricorde de Jésus) – C.R.O.S.A. (1625)
  • Augustiinlased-koorihärrad (Püha Augustinuse Regulaarkanoonikud, Canonici regulari Sancti Augustini) – C.R.S.A. (12. saj., ühine organisatsioon 1959)
  • Augustiinlased-rekollektid (Augustiinlaste-Rekollektide Ordu, Ordo Augustinianorum Recollectorum) – O.A.R. (1588)
 • Baladiidid (Liibanoni Maroniitide Ordu, Ordo Libanensis Maronitarum) – O.L.M. (1695)
 • Baptistiinid (Püha Ristija Johannese Õdede Kongregatsioon, Congregatio Sororum a Sancto Ioannus Baptista) – C.S.S.G.B. (1878)
 • Barnabiidid (Püha Pauluse Regulaarkleerikute Kongregatsioon, Congregatio Clericorum Regularium Sancti Pauli) – C.R.S.P. (1530)
 • Basiliaanid (Püha Basiliuse Kongregatsioon, Congregatio Sancti Basilii) – C.S.B. (1822)
 • Basiliaanid
 • Benediktlased (Püha Benedictuse Ordu, Ordo Sancti Benedicti) – O.S.B. (6. saj., ühine organisatsioon 1893)
 • Bernardiinid (tsistertslaste ja mõnel pool Ida-Euroopas ka frantsisklaste rahvapärane nimetus)
 • Birgitiinid (Pühima Päästja Ordu, Ordo Sanctissimi Salvatoris) – O.Ss.S. (1346)
 • Canossa vennad (ka kanossiaanid; Halastuse Poegade Kongregatsioon, Congregatio Filiorum a Caritate) – F.C.C. (1831)
 • Canossa õed (ka kanossiaanid; Halastuse Tütarde Instituut, Institutum Filiarum a Caritate) – F.D.C.C. (1808)
 • Companions of the Cross – C.C. (1986)
 • Dehoniaanid (Jeesuse Püha Südame Preestrite Kongregatsioon, Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu) – S.C.J., S.C.I. (1878)
 • Doktrinaarid (Kristliku Õpetuse Isade Kongregatsioon, Congregatio Patrum Doctrinae Christianae) – D.C. (1592)
 • Dominiiklased (Jutlustajate Ordu, Ordo Praedicatorum) – O.P. (1216)
 • Ettehoolduse oblaatõed (Oblate Sisters of Providence) – O.S.P. (1828)
 • Eudistid (Jeesuse ja Maarja Kongregatsioon, Congregatio Iesu et Mariae) – C.I.M., C.J.M. (1643)
 • Fransaliaanid (Annecy' Püha Franciscus Salesiuse Misjonärid, Missionarii S. Francisci Salesii de Annecio) – M.S.F.S. (1838)
 • Frantsisklased (Vähemate Vendade Ordu, Ordo Fratrum Minorum) – O.F.M. (1209)
  • Frantsisklased-konventuaalid (Vähemate Vendade Konventuaalide Ordu, Ordo Fratrum Minorum Conventualium) – O.F.M.Conv. (1517)
  • Kaputsiinid (Vähemate Vendade Kaputsiinide Ordu, Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum) – O.F.M. Cap. (1528)
  • Klarissid (Püha Clara Ordu, Ordo Sanctae Clarae) – O.S.Cl., O.S.C. (1212)
  • Uuendatud frantsisklased (Vendade Frantsisklaste Uuendamise Kongregatsioon, Congregatio Fratrum Franciscani a Renovatione) – C.F.R. (1987)
 • Frantsisklaste kolmas ordu
  • Brooklyni frantsiskaani vennad (Frantsiskaani Tertsiaarvendade Kongregatsioon, Congregatio Fratrum Tertiariorium Franciscalium) – O.S.F. (1858)
  • Elisabetiinid (Püha Franciscuse III Ordu Püha Eliisabeti Hospitaliõdede Ordu, Ordo Sorores Hospitalariae Sanctae Elisabethae T. O.S. Francisci) – O.S.E. (1622)
  • Felitsiaanid (Püha Seeravliku Franciscuse III Regulaarordu Püha Kantaliitsia Feliksi Õdede Kongregatsioon, Congregatio Sororum Sancti Felicis de Cantalice Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Seraphici) – C.S.S.F. (1855)
  • Jumaliku emaduse misjonärid (Jumaliku Emaduse Frantsiskaani Misjonärid, Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood) – F.M.D.M (1947)
  • Lepituse frantsisklased (Püha Franciscuse III Regulaarordu Lepituse Vendade Kongregatsioon, Congregatio Fratrum Adunationis Tertii Regularis Ordinis S. Francisci) – S.A. (1909)
  • Maarja frantsiskaani misjonärid (Maarja Frantsiskaani Misjonäride Kongregatsioon, Congregatio Franciscalium Missionariarum a Maria) – F.M.M. (1877)
  • Pärispatuta Maarja frantsisklased (Pärispatuta Maarja Õdede-Frantsisklaste Kongregatsioon, Congregatio Sororum Franciscanarum Mariae Immaculatae) – F.M.I. (1893)
  • Püha Franciscuse misjonärid (Püha Franciscuse Misjonikongregatsioon, Congregatio Missionaria Sancti Francisci) – C.M.S.F. (1901)
  • Püha Franciscuse vaesed vennad (Püha Seeravliku Franciscuse Vaeste Vendade Kongregatsioon, Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici) – C.F.P. (1857)
 • Gabrielistid (Püha Gabrieli Kristliku Juhendamise Vendade Instituut, Institutum Fratrum instructionis Christianae a Sancto Gabriele) – F.S.G. (1711)
 • Glenmary sisemisjonärid (Ameerika Sisemisjonäride Selts, Societas Missionariorum Domesticorum Americae) – G.H.M. (1939)
 • Halastuse misjonärid (Halastuse Misjonäride Kongregatsioon, Congregatio Missionariarum a Caritate) – M.C. (1950)
 • Halastuse preestrid (Halastuse Preestrite Kongregatsioon, Congregatio Presbyterorum a Misericordia) – C.P.M. (1808)
 • Hea Karjase õed (Hea Karjase Halastuse Pühima Neitsi Maarja Tütarde Kongregatsioon, Congregatio Filiarum Beatae Mariae Virginis a Caritate Boni Pastoris) – R.G.S., R.B.P. (1835)
 • Hea sõnumi kuulutajad (Hea Sõnumi Kuulutajate Selts, Societas Praeconum Bonae Notitiae) – H.G.N. (1984)
 • Hieronümiidid (Püha Hieronymuse Ordu, Ordo Sancti Hieronymi) – O.S.H. (1373)
 • Hinnalise vere misjonärid (Kõige Hinnalisema Vere Misjonäride Kongregatsioon, Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis) – C.PP.S. (1815)
 • Huijbergeni vennad (Pühima Neitsi Maarja Jumalaema Pärispatuta Saamise Vennad, Fratres Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae Matris Dei) – C.F.H. (1854)
 • Humiliaadid (Humiliaatide Ordu, Ordo Humiliatorum) – O.H. (1201–1571)
 • Iiri kristlikud vennad (Vendade Kristlaste Kongregatsioon, Congregatio Fratrum Christianorum) – C.F.C. (1802)
 • Issanda Jüngrite Kongregatsioon (Congregatio Discipulorum Domini) – C.D.D. (1927)
 • Jeesuse ja Maarja Püha Südame kongregatsioon (Jeesuse ja Maarja Püha Südame ning Pühima Altarisakramendi Alalise Adoratsiooni Kongregatsioon, Congregatio Sacrorum Cordium Jesu et Mariae necnon adorationis perpetuae Sanctissimi Sacramenti Altaris) – SS.CC. (1800)
 • Jeesuse Kongregatsioon (Congregatio Jesu) – C.J. (1609/2004)
 • Jeesuse Südame teenijad (Ancillae Cordis Iesu) – A.C.I., A.C.J. (1877)
 • Jeesuslapse õed (Jeesuslapse Õdede Kongregatsioon, Congregatio Sororum a Iesu Infante) – I.J.S. (1666)
 • Jesuiidid (Jeesuse Selts, Societas Jesu) – S.J. (1534)
 • Johannes Eelkäija kongregatsioon (Püha Ristija ja Eelkäija Johannese Kongregatsioon, Congregatio Sancti Iohannis Baptistae Praecursoris) – C.S.I.B.P. (1958)
 • Jooseplased (ka josefiidid; Geraardsbergeni Jooseplaste Instituut, Institutum Iosephitarum Gerardimontensium) – C.I., C.J. (1817)
 • Jumaliku halastuse tütred (Jumaliku Halastuse Tütarde Kongregatsioon, Congregatio Filiae Divinae Caritatis) – F.D.C. (1868)
 • Jumalaema regulaarkanoonikud (Canonici Regulares Matris Dei) – C.R.M.D. (1969)
 • Kamalduulid (Püha Benedictuse Ordu Kamalduulide Kongregatsioon, Congregatio Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti) – O.S.B.Cam. (1012)
  • Kamalduulid-eremiidid (Monte Corona Erakute Kamalduulide Kongregatsioon, Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae) – E.C.M.C., Er.Cam. (1510)
 • Kamilliaanid (Haigepõetajate Regulaarkleerikute Ordu, Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis) – M.I. (1586)
 • Kanossiaanid, Canossa õdede ja Canossa vendade üldnimetus
 • Karmeliidid (Karmeli Mäe Pühima Neitsi Maarja Vendade Ordu, Ordo Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo) – O.Carm. (12. saj.)
  • Karmeliidid-diskaltseaadid (Paljasjalgsete Karmeliitide Ordu, Ordo Carmelitarum Discalceatorum) – O.C.D. (1593)
  • Pärispatuta Maarja karmeliidid (Õnnistatud Pärispatuta Neitsi Maarja Vendade Karmeliitide Kongregatsioon, Congregatio Fratrum Carmelitarum Beatae Virginis Mariae Immaculatae) – C.M.I. (1855)
 • Kartuuslased (Kartuuslaste Ordu, Ordo Cartusiensis) – O.Cart. (1084)
 • Klaretiinid (Pühima Neitsi Maarja Puhta Südame Poegade-Misjonäride Kongregatsioon, Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis) – C.M.F. (1849)
 • Kolumbaanid (Püha Columbanuse Välismisjoni Selts, Societas Sancti Columbani pro Missionibus ad Exteros) – S.S.C., S.S.C.M.E. (1918)
 • Kristlike koolide vennad (Fratres Scholarum Christianarum) – F.S.C. (1725)
 • Kristuse kuningriigi töölised (Kristuse Kuningriigi Tööliste Preesterlik Vennaskond, Confraternidad Sacerdotal de Operarios del Reino de Cristo) – C.O.R.C. (1963)
 • Kristuse leegionärid (Kristuse Leegionäride Kongregatsioon, Congregatio Legionariorum Christi) – L.C. (1941)
 • Kristuse vere adorandid (Kõige Hinnalisema Vere Õed-Adorandid, Sorores Adoratrices Pretiossimi Sanguinis) – A.S.C. (1834)
 • Ksaveeriuslased (ka ksaveriaanid; Püha Franciscus Xaveriuse Vendade Kongregatsioon, Congregatio Fratrum a Sancto Francisco Xaverio) – C.F.X. (1839)
 • Kuningas ja Ülempreester Kristuse Instituut (Institutum Christi Regis Summi Sacerdotis) – I.C.R.S.S. (1990)
 • Kuningas Kristuse kaastöölised (Kuningas Kristuse Koguduste Kaastööliste Kongregatsioon, Congregatio Cooperatorum Paroecialium Christi Regis) – C.P.C.R. (1928)
 • Franciscan Friars of the Third Order Regular – T.O.R.
 • Grey Nuns of the Sacred Heart – G.N.S.H
 • Handmaids of the Blessed Sacrament and of Charity – A.A.S.C.
 • Handmaids of the Precious Blood – H.P.B.
 • Order of Hospitalers (Hospitaler Brothers of St. John of God) – O.H. (1100)
 • Institute of the Incarnate Word – I.I.W. (1984)
 • Josephines of Asti (Oblates of St. Joseph) – O.S.I.
 • Josephite Fathers and Brothers (St. Joseph's Society of the Sacred Heart) – S.S.J.
 • Little Brothers of the Good Shepperd – B.G.S
 • Little Sisters of the Poor – L.S.P. (ca. 1700s)
 • Marianist Sisters (Daughters of Mary Immaculate) – F.M.I.
 • Mercedarians (Order of Our Lady of Mercy) – O. de M.
 • Laatsaristid (vintsentlaste alternatiivne nimetus)
 • Lasalliaanid (kristlike koolide vendade alternatiivne nimetus)
 • Lootuse Vennaskond (Brotherhood of Hope) – B.H. (1980)
 • Loreto õed (Pühima Neitsi Maarja Instituut, Institutum Beatae Mariae Virginis) – I.B.V.M. (1609)
 • Loretto õed (ka lorettiinid; Loretto Õed Risti Jalamil, Sisters of Loretto at the Foot of the Cross) – S.L. (1812)
 • Maarja Puhta Südame Kongregatsioon (Congregatio Immaculati Cordis Mariae) – C.I.C.M. (1862)
 • Mariaanid (Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Kleerikute Mariaanide Kongregatsioon, Congregatio Clericorum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginia Mariae) – M.I.C. (1673)
 • Mariamiidid (Pühima Neitsi Maarja Maroniidi Ordu, Ordo Maronita Beatae Mariae Virginis) – O.M.M. (1695)
 • Marianistid (Maarja Selts, Societas Mariae) – S.M. (1817)
 • Mariannhilli misjonärid (Mariannhilli Misjonäride Kongregatsioon, Congregatio Missionariorum de Mariannhill) – C.M.M. (1909)
 • Maristid (Maarja Selts, Societas Mariae) – S.M. (1816)
 • Maristid-koolivennad (Fratres Maristae a Scholis) – F.M.S. (1817)
 • Maryknolli misjonärid (Maryknolli Välismisjoni Selts, Societas de Maryknoll pro missionibus exteris) – M.M. (1911)
 • Mhitaristid (ka mehitaristid; Mhitaristide, Püha Benedictuse Reeglile Alluvate Armeenia Munkade Ordu, Ordo Mechitaristarum, Monachorum Armenorum sub Regula Sancti Benedicti) – C.A.M., O.Mech., C.M.V. (1701)
 • Mill Hilli misjonärid (Mill Hilli Püha Joosepi Misjonäride Selts, Societas Missionarium Sancti Joseph de Mill Hill) – M.H.M. (1866)
 • Minoriidid (frantsisklaste, mõnel pool ka nende konventuaalide haru alternatiivne nimetus)
 • Montréali hallid nunnad (Montréali Halastuse Õdede Kongregatsioon, Congregationis Sororum Caritatis Marianopoli) – S.G.M. (1755)
 • Montréali Meie Emanda Kongregatsioon (Congregatio a Domina Nostra Marianopolitana) – C.N.D. (1658)
 • Neitsi Maarja oblaadid (Pühima Neitsi Maarja Oblaatide Kongregatsioon, Congregatio Oblatorum Beatae Mariae Virginis) – O.M.V. (1827)
 • Norbertiinid (premonstraatlaste alternatiivne nimetus)
 • Olivetaanid (Oliivimäe Püha Maarja Kongregatsioon, Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveti) – O.S.B.Oliv. (1313)
 • Oratoorlased (ka oratoriaanid; Püha Philippus Neri Oratooriumi Konföderatsioon, Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii) – C.O. (1575)
 • Pallottiinid (Katoliku Apostolaadi Selts, Societas Apostolatus Catholici) – S.A.C. (1838)
 • Pariisi välismisjoni selts (Societas Parisiensis missionum ad exteras gentes) – M.E.P. (1658)
 • Passionistid (Jeesuse Kristuse Kannatuste Kongregatsioon, Congregatio Passionis Iesu Christi) – C.P. (1720)
 • Pauliinid (Esimese Eraku Püha Pauluse Vendade Ordu, Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitæ) – O.S.P.P.E. (1215)
 • Paulistid (Püha Apostel Pauluse Preestrite-Misjonäride Selts, Societas Sacerdotum Missionariorum a Sancto Paulo Apostolo) – C.S.P. (1858)
 • Piaristid (Clerics Regulars Poors of the Mother of God of the Pious Schools) – Sch.P. (1617)
  • Püha Joosep Calasanctiuse töölised (Püha Joosep Calasanctiuse Kristlike Tööliste Kongregatsioon, Congregatio pro operariis christianis a Sancto Iosepho Calasantio) – C.Op. (1889)
 • Prado Instituut (Institutum Prado) – Ist. del Prado (1856)
 • Prantsuse oratoorlased (Jeesuse ja Pärispatuta Maarja Oratooriumi Kongregatsioon, Congregatio Oratorii Jesu et Mariae Immaculatae) – C.O.I., C.O.J. (1611)
 • Preesterliku Vendluse Kongregatsioon (Congregatio a Fraternitate Sacerdotali) – C.F.S. (1901)
 • Premonstraatlased (ka norbertiinid; Premonstraatlaste Puhas ja Kanooniline Ordu, Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis) – O.Praem. (1120)
 • Presentiinid (Pühima Neitsi Maarja Templissetoomise Kongregatsioon, Congregatio a Praesentatione Beatae Mariae Virginis) – P.M. (1801)
 • Punase tähe rüütlid (Punase Tähe Ristikandjate-Rüütlite Ordu, Ordo Militaris Crucigerorum cum Rubea Stella) – C.M.R.S. (1233)
 • Pärispatuta Maarja oblaadid (Pühima Pärispatuta Neitsi Maarja Oblaatide-Misjonäride Kongregatsioon, Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae) – O.M.I. (1816)
 • Pärispatuta Saamise pojad (Pärispatuta Saamise Poegade Kongregatsioon, Congregatio Filii Immaculatæ Conceptionis) – C.F.I.C. (1857)
 • Püha Apostel Pauluse Selts (Societas a Sancto Paulo Apostolo) – S.S.P. (1914)
 • Püha Pauluse Ingellikud Õed (Sorores Angelicae Sancti Pauli) – A.S.S.P. (1530)
 • Püha Pauluse tütred (Püha Pauluse Tütarde Kongregatsioon, Congregatio Filiarum Sancti Pauli) – F.S.P. (1915)
 • Püha Peetruse Preestrite Vennaskond (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri) – F.S.S.P. (1988)
 • Püha Risti Kongregatsioon (Congregatio a Sancta Cruce) – C.S.C. (1837)
 • Püha Risti ordu (Püha Risti Ordu Regulaarkanoonikud, Canonici Regulares Ordinis Sanctae Crucis) – O.S.C. (1210)
 • Püha Risti regulaarkanoonikud (Püha Risti Regulaarkanoonikute Ordu, Ordo Canonicorum Regularium Sanctæ Crucis) – O.R.C. (1131)
 • Pühima Haua regulaarkanoonikud (Jeruusalemma Issanda Pühima Haua Kaitsjate-Regulaarkanoonikute Ordu, Ordo Canonicorum Regularium Custodum Sacrosant Sepulchri Domini Hierosolymitani) – C.R.S.S. (1114)
 • Pühima Südame Misjonärid (Missionarii Sacratissimi Cordis) – M.S.C. (1854)
 • Redemptoristid (Pühima Lunastaja Kongregatsioon, Congregatio Sanctissimi Redemptoris) – C.Ss.R. (1732)
 • Resurrektsionistid (Meie Issanda Jeesuse Kristuse Ülestõusmise Kongregatsioon, Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi) – C.R. (1836)
 • Rogatsionistid (Jeesuse Südame Rogatsionistide Kongregatsioon, Congregatio Rogationistarum a Corde Iesu) – R.C.J. (1897)
 • Rosariaanid (Pühima Roosipärja Kongregatsioon, Congregatio Sanctissimi Rosarii) – C.S.R. (1928)
 • Rosmiinlased (ka rosminiaanid; Halastuse Instituut, Institutum Caritatis) – I.C. (1828)
 • Religious Sisters of Mercy of Alma, Michigan – R.S.M.
 • Sacramentines (Congregation of the Blessed Sacrament) – S.S.S.
 • Salesiaanid St. John Bosco – S.D.B. (1857)
 • Scalabrini misjonärid (Püha Carlo Misjonäride Kongregatsioon, Congregatio Missionariorum a Sancto Carolo) – C.S. (1887)
 • Salesiaani õed (Daughters of Mary Help of Christian) – F.M.A.
 • Salvatorians (Society of the Divine Savior) – S.D.S.
 • School Sisters of Notre Dame – S.S.N.D. (1833)
 • Serviidid (Order of Friars, Servants of Mary) – O.S.M. (1233)
 • Sister Adorers of the Precious Blood – R.P.G. (1861)
 • Sisters Adorers of the Royal Heart of Jesus Christ Sovereign Priest
 • Sisters of Charity – S.C.
 • Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary – B.V.M.
 • Sisters of Charity of the Incarnate Word
 • Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary – S.N.J.M. (1844)
 • Sisters of La Retraite
 • Sisters of Mercy – R.S.M. (1831)
 • Sisters of Notre Dame de Namur – S.N.D., S.N.D. de N. (1803)
 • Sisters of Our Lady of Mercy
 • Sisters of St Joseph – C.S.J. or S.S.J. (1650)
 • Sisters of St Joseph of the Sacred Heart – S.S.J. (1866)
 • Society of the Precious Blood (Precious Blood Fathers) – C.PP.S.
 • Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary – IHM – 1845
 • Society of St. Paul – S.S.P (1914)
 • Spiritans or Holy Ghost Fathers (Congregation of the Holy Ghost) – C.S.Sp (1703)
 • Stigmatines (Congregation of the Sacred Stigmata) – C.S.S.
 • Sulpician Fathers (Society of Saint Sulpice) – S.S., P.S.S. (1642)
 • Somaskalased (Somasca Regulaarkleerikute Ordu, Ordo Clericorum Regularium a Somascha) – C.R.S. (1534)
 • Steyleri misjonärid (Jumala Sõna Selts, Societas Verbi Divini) – S.V.D. (1875)
 • Teatiinid (Regulaarkleerikute Ordu, Ordo Clericorum Regularium) – C.R. (1524)
 • Templissetoomise vennad (Templissetoomise Vaga Kongregatsiooni Vennad, Fratres Piae Congregationis a Presentatione) – F.P.M. (1802)
 • Templissetoomise õed (Pühima Neitsi Maarja Templissetoomise Õdede Kongregatsioon, Congregatio Sororum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis) – P.B.V.M. (1775)
 • Tilburgi vennad (Pühima Neitsi Maarja, Halastuse Ema Vendade Kongregatsioon, Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis, Matris Misericordiae) – C.M.M. (1844)
 • Trapistid (Order of Cistercians of the Strict Observance) – O.C.R., O.C.S.O. (1662)
 • Trinitaarid (Order of the Most Holy Trinity) – O.SS.T. (1194)
 • Tselestiaanid (defunct) (1244)
 • Tselliidid (aleksiaanide alternatiivne nimetus)
 • Tsistertslased – O.Cist. (1098)
  • Bernardiini õed (Esquermes’i Tsistertslaste Bernardiinide Nunnaordu, Ordo monialium cisterciensium bernardinarum de Esquermes) – O.Cist. (1807)
 • Ursuliinid (Ursuline Nuns of the Roman Union) – O.S.U. (1535)
 • Ursuliinid (Ursuline Sisters of Tildonck) – S.U. (1535)
  • Hallid ursuliinid (Surmaheitluses Jeesuse Püha Südame Õdede Ursuliinide Kongregatsioon, Congregatio Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Iesu Agonizantis) – U.S.J.K. (1920)
 • Venturiinid (Preester Jeesuse Kongregatsioon, Congregatio Iesu Sacerdotis) – C.G.S. (1926)
 • Verbum Dei (Jumala Sõna Misjonivennaskond, Fraternitas Missionaria Verbum Dei) – F.M.V.D., M.V.D.F (1963)
 • Viatoristid (Püha Viatori Kogudusevaimulike ja Katehheetide Kongregatsioon, Congregatio Clericorum Parochialium seu Catechistarum Sancti Viatoris) – C.S.V. (1831)
 • Vintsentlased (Misjoni Kongregatsioon, Congregatio Missionis) – C.M. (1625)
  • Broonsi õed (Pühima Neitsi Maarja Templissetoomise Tütred) – F.S.M.P. (1826)
  • Halastuse tütred (Püha Vincent de Pauli Halastuse Tütarde Selts, Societas Filiarum Caritatis a Sancto Vincentio de Paulo) – F.d.C., D.C. (1633)
 • Vokatsionistid (Jumalike Kutsumuste Selts, Societas Divinarum Vocationum) – S.D.V. (1920)
 • Voluntas Dei (Jumala Tahte Instituut, Institutum Voluntas Dei) – I.V.D., I.V.Dei (1958)
 • Vähemad regulaarkanoonikud (Vähemate Regulaarkanoonikute Ordu, Ordo Clericorum Regularium Minorum) – C.R.M. (1588)
 • Ülemise toa õed (Meie Emanda Ülemisse Tuppa Tagasitõmbumise Õed, Sorores Dominae Nostrae a Recessu Caenaculi) – R.C. (1826)