TimGLuz - AI( masinõpe, singulaarsus), andmekaeve (hetkel aegread, anomaaliad ), vabavara ja vikipeedia .