Ettevaatust, mõned akadeemilise hariduse ja teadusliku kraadita toimetajad ei taju kriitiliselt oma kompetensi piire. Seetõttu ei suudeta kriitiliselt suhtuda (inglise ja muukeelsetesse interneti) tekstidesse. Tuleb arvestada postsovietlike maade eripäradega, mis kajastub humanitaarteaduste puudulikus tundmises ja juriidilis-filosoofilises ebaselguses.

Akadeemiliselt on kõige huvipakkuvam ladinakeelne (ld) wiki, keskaja ajaloo faktid on seal täpsemad! Ka wiki tekstide puhul tuleb jälgida: allikaid ja vormistust. Lehekülje märksõnad on kujundatavad täpsest definitsioonist, pikkade lugudeni. Arvestada tuleb interneti võimaluste eripäradega: kaval on arvestada arvuti ekraani laiusega!

Üks on selge, kui kellegi tööle käe külge panen siis ainult oma valdkonnas (ja kui valesti siis oma teadmisi korrigeerima)!

Nali: mis eristab postsovietliku ja lääne-euroopa teadlast, kui neile kompetentsi piire ületav küsimus esitada? Soviet: üritab midagi kokku jahvatada. Euro professor vastab: ma ei tea.

ld: [1]