Laureke on Tartu Ülikooli üliõpilane informaatika erialal (alates 2008. aasta sügisest). Vikipeediaga liitus 2010. aasta kevadel.

Laureke on arvamusel, et eestikeelse Vikipeedia arvutitega seotud valdkondi kasutavad eelkõige veidi vähem asjatundlikumad inimesed, kes ei mõista, ei saa või teatud põhjustel ei taha lugeda inglisekeelset materjali. Seetõttu peaksid Laurekese arvates arvutialased materjalid Vikipeedias olema võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt kirjutatud. Lisaks sellele peaksid need olema piisava sisukusega, et näiteks noored arvutihuvilised saaksid Vikipeedia artiklite toel teha oma esimesi katsetusi programmeerimises või muus taolises. Samas oleks need materjalid abiks ka referaatide ja muude koolitööde kirjutamisel.

Iseenesest mõistetavalt on ka Laurekese jaoks oluline, et materjal oleks korrektne ning et selle oleks kirjutanud inimene, kes on konkreetse teemavaldkonnaga hästi kursis. Sellel põhjusel kirjutab Laureke esialgu vaid teemadel, mida Laureke enda arvates paremini tunneb ja ei hakka surkima seal, kus on ilmselgelt palju paremaid asjatundjaid.