Kalastaja (ajakiri)

Kalastaja on 1996. aastast Eestis neli korda aastas ilmuv kalastamist kajastav ajakiri. Kalastaja on koondanud enda ümber enamiku aktiivsetest kalastajatest ja käsitleb nende tegemisi.

Kalastaja sisu koosneb reisikirjadest, praktilistest nõuannetest, teadusalastest eluala käsitletavatest saavutustest, seadusandlusest, võistluste ja ürituste kajastamisest ning paljust muust kalastajale huvipakkuvast. Väljaanne on olnud kogu oma eksisteerimisaja jooksul oluliseks partneriks riigile, kalastamist reguleeriva seadusandluse väljatöötamisel ja kolmanda sektori organisatsioonide loomisel. Samuti on ajakirja väljaandjate poolt koostatud Eesti kalanduse arengukava selgroog kuni aastani 2015.