Kalalaev ehk püügilaev on kala, mereloomade või muude veeorganismide püügiks, aga ka vastuvõtuks, töötlemiseks ja transpordiks mõeldud laev.

Kalalaevu Miiduranna sadamas 2015

Kirjeldus

muuda
 
„Stanisław Moniuszko“, Eesti NSV kalapüügibaaslaev 1975. aastal

Kalalaeva ehituslikeks iseärasusteks on reeglina spetsiaalsete püügiseadmete või püügitingimuste, samuti püütud veeorganismide hoiukoha olemasolu. Kalalaevadel võib olla suurendatud merekindlus (näiteks suurem süvis ja parem püstuvus), võimaldamaks püüki erinevates ilmastikutingimustes.

Kalalaevu võidakse liigitada püügipiirkonna, püügimeetodi, püütava veeorganismi, aga ka muu funktsiooni põhjal.

Väikest ja kerget rannikulähedaseks- või sisevetel kasutamiseks mõeldud kalapüügialust nimetatakse kalapaadiks.

Vaata ka

muuda