Binoom

(Ümber suunatud leheküljelt Kaksliige)

Binoom ehk kaksliige on matemaatikas kahe üksliikme algebralise summana esitatud hulkliige (multinoom).