Kajamasin on seade kajaefekti tekitamiseks.

Algul ehitati kajamasinaid lahtise lindiga (lindipoolidega) magnetofonide baasil. Hiljem hakati kasutama analoogmäluelemente ja seejärel digitaalseid kajaseadmeid.

Kajamasina parameetrite valikuga on võimalik saavutada ruumi reverberatsioonile ehk järelkajaga sarnanev efekt.