Kaitstavad looduse üksikobjektid Hiiumaal

2002. aasta seisuga kaitstakse Hiiu maakonnas 43 looduse üksikobjekti.

Maastiku üksikelemendid muuda

 1. Kurisoo auk
 2. Kurisu neeluauk

Põlispuud muuda

 1. Heistesoo lepp
 2. Jaaksoni tamm
 3. Kandlemänd
 4. Leetselja kadakad
 5. Mihkli põhjatamm
 6. Mihkli sanglepp
 7. Mänspäe pihlakas
 8. Nasva kadakad
 9. Putkaste jugapuud
 10. Sülluste must mänd
 11. Tareste sanglepad
 12. Tärkma ohvritamm
 13. Vaemla hõbevaher
 14. Vaemla mägivaher
 15. Veski jugapuud
 16. Ülendi ohvripärn

Rändrahnud muuda

 1. Antu kivi
 2. Heilu rändrahn
 3. Helmerseni kivikülv
 4. Hiiessaare silmakivi
 5. Härjakivi
 6. Kukka kivi
 7. Kukka põllukivi
 8. Kuradikivi
 9. Kõpu suurkivi
 10. Kärdla rannakivi
 11. Murro rändrahn
 12. Mägipe rändrahn
 13. Nõrgakivi
 14. Palade rändrahn
 15. Paluküla rändrahn
 16. Paluküla kolm rahnu
 17. Põlise leppe kivid
 18. Põrgukivi
 19. Suurikpõllu suur kivi
 20. Tahkuna hiidrahn
 21. Teomeeste leivalaud
 22. Tubala rändrahn
 23. Ungrukivi
 24. Unikivi
 25. Vanapaganakivi

Ajalugu muuda

Esimesed 12 looduse üksikobjekti võeti Hiiumaal kaitse alla 1959: 11 suurimat rändrahnu ning Ülendi ohvripärn. Enamik kaitsealustest loodusobjektidest võeti kaitse alla 1961 ning 3 viimast 1973.

Kavas on kaitse alla võtta veel 16 põlispuud: Hellamaa künnapuu, Kaleste pooppuud, Kiduspäe jalakas, Kõpu mänd, Nasva leinalepad, Niidi saar, Viita kadakas jt.

Kaitsevöönd muuda

Kaitsealuseid maastiku üksikobjekte ümbritseb kaitsevöönd, mille suurus on üldjuhul igas suunas 50 meetrit, kuid seda võib ka vähendada, näiteks kui maantee lähemalt läbi läheb. Kaitsevööndis tohivad inimesed liikuda koidust ehani. Kinnisasja omanik tohib taotleda külastamismaksu kehtestamist ja kui objekt asub ehitise õues, siis tohib kehtestada külastamise korra. Samas peab ta hoolitsema kaitstava objekti ja selle ümbruse korrashoiu eest.