Kaitseliidu teenetemedal

Kaitseliidu teenetemedal on Eestis ametkondlikult välja antav teenetemärk. Märki antakse välja 30. novembrist 1997[viide?].

Kaitseliidu teenetemedalit antakse Kaitseliidu liikmetele väljapaistva teenistuse eest Kaitseliidus ja teistele isikutele Kaitseliidule osutatud väljapaistvate teenete eest. Teenetemedali andmist tõestab vastav tunnistus, millel on Kaitseliidu reljeefpitsati jäljend sissepressitud kujul ja medali number. Tunnistusele kirjutavad alla Kaitseliidu ülem ja keskjuhatuse liige.

Välislingid

muuda