Kadmose võit

Kadmose võit on väljend, mis pärineb vanakreeka mütoloogiast ning on tuletatud Teeba linna rajaja Kadmose nimest. Tähenduselt sarnaneb see Pyrrhose võiduga, mis tähendab võitu eriti ränga hinnaga. Kadmose võit tähendab võitja täielikku laostumist.

Kadmos vajas Teeba rajamiseks vett, kuid veeallikat valvas suur lohe. Kadmos saatnud siis oma kaaskonna lohet tapma, kuid nad kõik hukkusid. Lõpuks oli Kadmos sunnitud lohe ise ära tapma. Kuigi ta võitis, olid lohet tappa püüdes hukkunud kõik, kes pidid uuest linnast kasu saama.