Küngas on looduslikust mäest väiksem positiivne pinnavorm.

Edith Martineau, "Leithi küngas" (1887)

Rahvusvaheliselt laiemalt levinud definitsiooni kohaselt on künka suhtelise kõrguse ülempiiriks ehk mäe suhtelise kõrguse alampiiriks 300 meetrit. Selle definitsiooni kohaselt on kõik Eesti "mäed" tegelikult künkad. Künka ja mäe piir ei ole siiski rangelt fikseeritud ning see sõltub peamiselt kohalikest eripäradest.

Künkad tulevad reljeefis üldiselt hästi esile. Küngastel on piiratud ulatus ja kujult on nad pigem sujuvad kui järsud ja sakilised, erinedes selle poolest kaljustest mägedest.

Vaata kaRedigeeri