Köidikud

Köidikud, kütked või ahelad (sanskriti ja paali keeles samyojana, 'ahel') on budismis tegurid, mis seovad olendeid sansaarasse.

 1. isikupõhine vaade (paali k. sakkāya-diṭṭhi, sanskriti k. satkāya dṛṣṭi) ehk arvamus iseenda tõelisusest, kujutlus omaenda mina või isiksuse püsivusest. (Vaata lähemalt: Isetus)
 2. skeptiline kahtlus (paali k. vicikicchā, sanskriti k. vicikitsā), ka kõhklus või usaldamatus. (Vaata lähemalt: Viis takistust)
 3. kommetesse ja rituaalidesse kiindumine (paali k. sīlabbata-parāmāsa, sanskriti k. śīlavrataparāmārśa), üksnes käitumisjuhiste, ettekirjutuste ja tseremooniate täitmine. (Vaata ka: Kalama Sutta)
 4. naudingukirg (paali k. kāmacchando, kāmarāga, sanskriti k. kāmarāga). (Vaata ka: Taṇhā)
 5. kuritahtlikkus ehk vastumeelsus (paali k. vyāpādo, byāpādo, sanskriti k. vyāpāda). (Vaata ka: Dosa)
 6. vormide vallaga seotud kirg (paali k. rūparāgo, sanskriti k. rūpadhāturāga), kus meeles kerkivad esile senikogematu rõõm, õndsus ja rahu.
 7. vormideta vallaga seotud kirg (paali k. arūparāgo, sanskriti k. ārūpyadhāturāga).
 8. uhkus (paali k. māna, sanskriti k. asmimāna).
 9. rahutus (paali k. uddhacca, sanskriti k. auddhatya). (Vaata ka: Viis takistust)
 10. mitteteadmine ehk teadmatus (paali k. avijjā, sanskriti k. avidyā).[1][2] (Vaata ka: Avidya)

Voolusesse astunu on vabanenud esimesest kolmest ahelast, ükskordnaasja on nõrgendanud ka 4. ja 5. ahelat, mittenaasja on vabanenud 4. ja 5. ahelast ning arhat on vabanenud kõigist. [3]


Köidikute kirjeldusRedigeeri

Buddha õpetatud virgumisteed järgides vabanetakse järk-järgult olendeid olemasolurattasse siduvast kümnest köidikust (dasa saṁyojana),[4] millest viis esimest on madalamad köidikud (orambhāgiyāni) ja viis viimast kõrgemad köidikud (uddhambhāgiyāni).[5]

 1. Isikupõhise vaate (sakkāyadiṭṭhi) puhul peetakse keha (kāya) ja keerukat psühhofüüsiliste nähtuste kombinatsiooni isikuks, olendiks või iseendaks või usutakse, et viie klammerdumise kogumiku sees või taga on olemas hävimatu hing, aatman vms. Selline jämedakoeline vaade esindab teadmatust ja/või tahtmatust näha inimest viie klammerdumise kogumikuna ning põhjustab egoismi, mis on kõikide konfliktide allikas.
 2. Skeptiline kahtlus (vicikicchā) on usaldamatus Buddha, dhamma ja sangha või teostuse ja sõltuvusliku tekke õpetuse suhtes.
 3. Kõlblusrituaalidesse kinnijäämine (sīlabbataparāmāsā) põhineb ekslikul uskumusel, mille kohaselt kõlblusjuhised ja religioossed tseremooniad on piisavad meele puhastamiseks. Riituste ja rituaalide maagilisse mõjusse uskumine võib viia teostaja kergesti äärmustesse (nt askeesi) või vägivaldsuseni (nt elusolendi tapmine ohverduseks).
 4. Naudingukirg (kāmarāga) ilmneb kiindumuses naudinguobjektidesse, milleks võib olla kas nähtav objekt, heli, lõhn, maitse, materiaalne objekt või meeleobjekt.
 5. Kuritahtlikkus ja vastumeelsus (vyāpāda, paṭigha) ning sellega seotud vastandumine võib avalduda nii vihkamises, sallimatuses, kuritahtlikus kavatsuses kui ka agressiivses rünnakus.
 6. Vormide vallaga seotud kirg (rūparāga) väljendub kiindumuses vormide džhaanasse (rūpajhāna), kus meeles kerkivad esile ennekogematu rõõm, õndsus ja rahu. See võib olla ka iha sündida vormide vallas (rūpabhūmi).
 7. Vormideta vallaga seotud kirg (arūparāga) võib väljenduda kiindumuses vormideta džhaanasse (arūpajhāna) või soovis sündida vormideta vallas (arūpabhūmi).
 8. Uhkus (māna) esineb inimesel, kes näeb ennast teistega võrreldes parema, väärtuslikuma, targema või olulisemana.
 9. Rahutus (uddhacca) sisaldab meele häiritust või erutatust.
 10. Mitteteadmine (avijjā) tähendab teadmiste puudumist olemasolu tõelisest olemusest, neljast aarialikust tõest ning sõltuvuslikus tekkimisest.


Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. Ida mõtteloo leksikon
 2. Ṭhitañāṇa bhikkhu (Dr. Andrus Kahn) (2017). Siddhatthast Buddhaks. Tallinn: Eesti Theravaada Sangha. Lk 80.
 3. Ida mõtteloo leksikon: Ahelad
 4. Saṁyojana-sutta AN 10.13.
 5. Ṭhitañāṇa bhikkhu (Dr. Andrus Kahn) (2018). Virgumise tee - nii nagu õpetas Buddha. Tallinn: Eesti Theravaada Sangha. Lk 138-139.