Kõrvalreaktsioon

Kõrvalreaktsioon (side reaction) on soovimatu keemiline reaktsioon, mis vähendab sünteesiprodukti saagist või moonutab klassikalise keemilise analüüsi tulemust.

Kõrvalreaktsioon võib tuleneda substraadi või reagendi olemusest (mitu reaktsioonitsentrit, annab paralleelsed reaktsioonid) või produktide edasistest reaktsioonidest (järjestikused reaktsioonid). Paljudel juhtudel aitab protsessi läbiviimise tingimuste muutmine vähendada kõrvalreaktsiooni mõju.

Vaata ka muuda