Kõrgustik on positiivne pinnavorm absoluutse kõrgusega 200–500 meetrit, ümbrustest kõrgem lauskmaa osa. Kõrgustikul on tavaliselt ebatasane pinnamood, kus on mitmesuguseid väiksemaid pinnavorme (künkad, jõeorud, nõod jm).

Vaata ka

muuda