Kõpu-Vaessoo hoiuala

Kõpu-Vaessoo hoiuala asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas Kõpu poolsaare keskosas 142 hektaril. Hoiualal asuvad hästisäilinud traditsioonilise külamaastikuga Kõpu, Ojaküla ja Ülendi küla.

Kõpu-Vaessoo hoiuala ja teiste Kõpu poolsaare kaitsealade paiknemine.

Poollooduslikest kooslustest on alal eriti kõrge looduskaitselise väärtusega kuivad niidud lubjarikkal mullal, liigirikkad niidud lubjavaesel mullal, puisniidud ja puiskarjamaad. Looduslikest kooslustest kuuluvad siia kuivad nõmmed ja kadastikud.

Alal leidub arvukalt arheoloogiamälestisi (kivikalmeid, muinasasulaid ja -põlde jms, kokku 16 riikliku tähtsusega kultuurimälestist ja 31 registreerimata kohaliku tähtsusega kinnismuistist). Ojakülas asub kaks looduskaitsealust üksikobjekti: Põrgukivi ja Suurikpõllu suurkivi.

Hoiuala on kaitse all alates 1. oktoobrist 2005 Vabariigi Valitsuse määrusega. 2008. aasta kevadel kinnitati ka Kõpu-Vaessoo hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2008–2016.

Vaata ka muuda