Kõmsi kivikalmed

Kõmsi kivikalmed (ka Kõmsi tarandkalmed) asuvad Pärnu maakonnas Lääneranna vallas mõlemal pool Risti–Virtsu maanteed Kõmsi õigeusu kiriku lähedal.[1].

Ühetarandiline kalme

Kivikalmetest 5 pärinevad vanemast rauaajast. Nendest pool kilomeetrit põhja pool asub nooremast rauaajast pärinev põletusmatustega kivikalme.[1]

Kalmeid on uuritud Adolf Friedenthali (1914), Vello Lõuka (19691972) ja Mati Mandli (19791981) juhtimisel. Kaks paremini säilinud tarandkalmet kaevati läbi ning pärast seda taastati ja jäeti paigale. Neist väiksemas oli 8 m × 6,7 m suurune tarand, suuremas ligi 20 eri suurusega tarandit.[1]

Kalmete lähedal on nelisada muistset põllukivihunnikut. Neistki on 77 läbi kaevatud.[1]

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti entsüklopeedia. 12. köide: Eesti A–Ü. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2003, lk 263.